Hvordan opprettholde grønn bladmasse i havre

Etter å ha etablert den riktige bladstrukturen, er det å opprettholde den grønne bladmassen helt frem til perioden da kornene utvikler seg, den viktigste faktoren for gode resultater. På den måten vil plantene oppta så mye lys som mulig og omdanne dette til avling.

Plantenæring og grønn bladmasse

Nitrogen

Nitrogen, kalium og magnesium er spesielt viktige næringsstoffer for å opprettholde en grønn bladmasse. Klorofyll er et nitrogen- og magnesiumrikt protein som gir planten dens grønne farge og opprettholder en effektiv fotosyntese. Forholdet mellom bladenes klorofyllinnhold og nitrogen er velkjent, og klorofyllmengden i bladene øker proporsjonalt med nitrogeninnholdet. 

Verktøy som Yaras N-tester, som måler klorofyllinnholdet i bladene, bruker dette forholdet for å anslå N-statusen i plantene.

Magnesium

Ettersom magnesium er det sentrale atomet i klorofyllmolekylet, påvirker det produksjonen og mengden av klorofyll i plantene. Magnesium aktiverer også enzymer og virker sammen med kalium og kalsium som en regulator for det osmotiske potensialet i planten. Dette potensialet påvirker på sin side bevegelsen av vann og næringsstoffer rundt i planten og plantens struktur (visning).

I tillegg til bladenes grønnfarge, er magnesium også viktig for å sikre at strukturen og arkitekturen oppretholdes og det øker plantenes effektivitet i å utnytte lys og omdanne det til avling.

Kaliumtilgang og lengde på kornfylling

Kalium

Kalium spiller en veldig viktig rolle i å vedlikeholde cellenes turgortrykk og styrke, i tillegg til bevegelsen av næringsstoffer rundt i planten. For lite kalium kan føre til for tidlig visning og legde. Strå som har for lite kalium blir sprøere og kan føre til legde med påfølgende tap i kvalitet og avlingsmengde. Kaliumnivået kontrollerer åpning og lukking av spalteåpningene, regulerer vanntap fra bladet og motvirker at plantene visner i tørre perioder.

Kalium er nødvendig for å øke kuldetoleransen til overvintrende planter og er en av de vanligste enzymaktivatorene. Det er aktivt med i aktivitetene til mer enn 60 enzymer. Nok kaliumtilgang vil øke kornfyllingsfasens lengde og føre til bedre kornvekt. Behovet for kalium er større enn for noe annet næringsstoff og mesteparten tas opp i plantene under den vegetative fasen. Gjødslinga bør tilrettelegges for å møte dette behovet.