Hvordan øke proteinmengde og -kvalitet i havre

Variasjoner i proteininneholdet i havre er til en stor grad en sortsspesifikk variant, men kan til en stor grad påvirkes med et godt gjødslingsprogram. Proteininnholdet varierer vanligvis mellom 12 og 17%.

Det snakkes om mengde og kvalitet av proteiner. Havreproteinene har en veldig stabil kvalitet så det er mengden det er viktig å jobbe med og gjøre så bra som mulig.

Plantenæring og proteininnhold i havre

Nitrogen 

Nitrogen er viktigste bestanddelen i aminosyrene som er byggestener i proteiner. Kornsortene bruker først det tilgjengelige nitrogenet til avlingsproduksjon. Når avlingen er sikret vil nitrogenet gå til proteinproduksjonen. Høye avlingstall vil kunne utvanne proteininneholdet i kornet, så det er viktig å anslå den forventede avlingen ettersom plantene nærmer seg kornfyllingsstadiet. Gjødsling sent i vekstperioden vi hjelpe til med å redusere denne utvanningseffekten på avlingen. Gjødslingsnivåer for nitrogen under det optimale fører til et lavt proteininnhold.

Tidspunk N-gjødsling - havre

Svovel

Svovelgjødsling og protein - havre

Svovel er et av de viktigste bestanddelene i proteiner og er derfor viktig for å oppnå rett proteinmengde og kvalitet. Svovelet er i noen av de viktigste aminosyrene som gir proteinene sine spesifikke egenskaper. Eksempler er cystein, methionin, threonin og lysin. Plantene trenger svovel for å bruke nitrogenet de får tilført. I korn bør nitrogen/svovel-forholdet være 7-10 / 1. Svovelgjødslinger vil også øke total proteinavling. Høyeste proteinavling oppnås når både nitrogen og svovel tilføres.

Mangan og sink 

Mangan og sink spiller begge en viktig rolle i biologiske prosesser i plantene, som f.eks nitrogenomsetningen. Forbedret nitrogenomsetning øker mengden nitrogen som innarbeides i proteiner i plantene.