Næringsstoffenes rolle pr. vekststadie i havre


Etablering

 • Nitrogen for tidlig og rask vekst
 • Fosfor gir energi til tidlig vekst og utvikling, særlig av rotmassen.
 • Mangan for sin rolle i strukturen av fotosyntetiske proteiner og enzymer.
 • Sink for enzymreaksjoner, tidlig vekst og vekstkraft.

Busking

 • Nitrogen gir god bladmasse med store blader, og det øker buskingen pr plante.
 • Mangan har en viktig rolle i strukturdannelsen i fotosyntetiske proteiner og ensymer.

Strekning

 • Nitrogen for store blader, rask vekst og utvikling.
 • Fosfor gir energi til vekst og utvikling.
 • Kalium gir god vannøkonomi og indre struktur i plantene.
 • Svovel for avling og god kvalitet.
 • Mangan har viktig rolle i strukturen til fotosyntetiske proteiner og ensymer.
 • Sink for god reaksjon på ensymer, nitrogenmetabolismen og proteinsyntesen.
 • Kobber for god enzymaktivitet, klorofyllproduksjon og frøproduksjon.

Flaggblad og kornfylling

 • Nitrogen for høyere avling grunnet god levetid for grønne blader, frøemnets overlevelse, kornstørrelse og proteininnhold.
 • Magnesium for lang levetid til grønne blader.
 • Fosfor gir lettere bevegelse av tørrstoff i planten som igjen gir bedre avling.
 • Bor for pollenets levedyktighet.
 • Sink for protein i kornet.