Markedets krav til havre

Energiverdien av havre avhenger av kornets størrelse. Store korn karakteriserer havre av høy kvalitet. Kornets kjerne må være lys og gjennomsiktig.

For å produsere høykvalitets havre bør man velge arter med godt potensiale og god kvalitet. Havrearter med skall må være helt modne ved høsting, forsiktighet må fremvises ved tresking og tørking slik at kornet fremstår fritt for muggsopp og toksiner, og har en sunn farge og god smak. 

Havre som fôrvare

Havre er det nest viktigste fôrkornet i Norge etter bygg, og i et normalt år blir det produsert i størrelsesorden 250 til 300 000 tonn havre. Kvalitetskriteriene for havre til fôr legger vekt på riktig fuktighetsinnhold, tilstrekkelig hektolitervekt og at det ikke inneholder fremmede objekter. 

Sammenlignet med bygg har havre relativt lav energiverdi fordi havre har et relativt høyt innhold av skall med lav fordøyelighet. Videre har havreprotein høy nedbrytning i vom. Dette gir havre lavt innhold av AAT (aminosyrer absorbert i tarm), men relativt høyt innhold av PBV (proteinbalanse i vom). Havre har dessuten rask og nesten fullstendig nedbrytning av stivelsen i vomma, noe som kan gi uheldig vommiljøet. Havre kommer derfor dårligere ut ved vurdering som råvare i kraftfôr sammenlignet med bygg, og særlig til høytytende kyr. 

I senere år har det vært høye mykotoksinnivåer i norsk havre. Drøvtyggere takler mykotoksiner dårlig, og de siste årene har derfor mer av havren gått til enmagede dyr som takler situasjonen bedre.

Havre til menneskeføde

Hovedkravet til havre som leveres møllene er at den må tilfredsstille kvalitetskravene som vil kunne gi forbrukeren det produktet som ønskes.

De viktigste kvalitetskravene er:

  • Uten noen form for lukt.
  • Vannprosenten må ligge mellom 12 og 15%
  • Minimal misfarging eller svartfarging av kjernen.
  • De valsete kornene skal vise skinnende hvite flak.
  • Ikke mer enn 2% er innblandete andre kornslag.
  • Den løslige fiberen som er kjent som beta-glucan må tilfredsstille helsekravene, men vanligvis er dette naturlig i havre.
  • Kjerneinnhold på rundt 72-75% av kornets totalvekt betyr at et godt ferdigmalt produkt vil oppnås, og at kornet vil avskalles ved den forventete hastigheten og effektiviteten.
  • En annen økonomisk faktor er nivået av sikting. For fin sikting påvirker mengden havre som males da de små kornene fjernes i renseprosessen, og selv om noen kan bli fanget opp igjen vil mesteparten ende opp i avfallet. En spesifikasjon på mindre enn 2% igjennom en 2 mm sikt er vanlig, men det kan variere.