Kvalitet i havre til dyrefôr

Havre til dyrefôr har store, lette korn av god kvalitet med tynt skall. Energiinnholdet i havre med skall er lavere enn i andre kornsorter. Fôrverdien til havre kan økes ved å fjerne skallet fra kornet før bruk. Etter å ha gjort dette vil fôrverdien være sammenlignbar med mais og hvete. Skallets andel av kornets vekt ligger på mellom 23 og 30%.

Havre inneholder mere fett (5-7%) enn andre kornslag og sammensetningen av fettsyrene er bedre enn i andre kornslag. Det høye fettinnholdet gjør at havre er et verdifullt og energirikt fôr for bruk i blandinger til alle typer dyr.

Havre inneholder mere rått protein enn andre kornslag, og særlig høye verdier av lysin. Det høye fiberinnholdet er bra for fjærkre da det gir god fordøyelse og god aktivitet i kråsen som får fuglene til å bli rolige. Andelen havre i fôrblandinger til kylling ligger vanligvis på rundt 20%, men den kan godt økes til 50% mot slutten av eggleggingsperioden. Havre forbedrer også kvaliteten på eggeskallene i tillegg til kvaliteten på fettsyrene og den generelle næringsverdien i eggene. 

Havre er også gunstig for purker og smågris. Ved å blande havre i grisefôret får grisen god fordøyelse, det motvirker diarré, forstoppelse og magesår. Skallfri havre er et godt råmateriale for fôr til smågris. 

Svovel - råprotein - havre

Havre er en favoritt som fôr til hest, og ansees som det beste kornslaget. Det høyere innholdet av fett øker energiverdien, og stivelsen er for det meste i form at lettfordøyelig amylose. Mais kan enkelt og greit erstattes med havre i hestefôr. 

Nitrogen- og svovelgjødsling er viktig når havre dyrkes til fôr, da begge øker vekta på dyra når gjødslingene er optimale.