Agronomiske prinsipper i havreproduksjon


  1. Forbered jorda slik at den har god struktur og kan gi optimal tilførsel av næringsstoffer til plantene.
  2. Rett opp eventuell pH som kan påvirke næringstilgangen.
  3. Tilfør hoved- og mikronæringsstoffer (særlig nitrogen, kalium, fosfor, mangan, sink og kopper) for å gi tidlig, rask plantevekst og utvikling.
  4. Utvikle en gjødslingsplan som gjenspeiler plantenes næringskrav som ikke dekkes av jordas innhold, og pass på mengde og tidspunkt under utvikling av bladmassen.
  5. Følg nøye med på plantenes utvikling for å kunne forhindre enhver form for mangelsymptomer som kan gi mindre levedyktig bladmasse og mengde korn i akset.
  6. Pass på kvalitetskriteriene som sluttbruker forventer, og diriger gjødslingsprogrammet heretter.
  7. Bruk Yaras verktøy og tjenester til å utarbeide en gjødslingsplan og få maksimal fortjeneste.