Grøftespyling - kostnadseffektivt tiltak for økte avlinger

Etter flere år med store nedbørsmengder, intensive nedbørsepisoder i vekstsesongen har det igjen blitt fokusert på viktigheten av at dreneringen er i orden. Flere har sett behovet og investert både i nydrenering og reparasjoner av eksisterende anlegg.

Nedenfor kan du se en bildeserie fra Audun Bollerud på sin gård på Romerike som illustrerer dette.

- Jordet tørket i år opp jamt og fint over det hele og er allerede sådd i år, sier Audun Bollerud.

Allerede første året etter tiltaket var det mulig å ta ut større avlinger der man fikk mer igjen for innsatte innsatsfaktorer.

Sugegrøftene var så å si tette av jernutfellinger. Begynnende oppbløting og utvasking lot seg imidlertid gjøre.

Bilde 3 viser utvaskingen av jernutfellingen. Bilde 4 viser en velfungerende sugegrøft som drog ut store mengder vann fra skiftet i flere dager. Resultatet var et skifte som etter ferdig grøftespyling og montering av grøftene tørket raskere opp og ble jevnere og lagligere for all transport og jordarbeiding.