Oljevekster


Vekst Forventet avling, kg/daa Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Vårrybs/-raps

250

13,5

2,4

6,5

Høstraps/-rybs

300

16,0

2,8

7,5

 Tabllverdiene for P og K justeres i forhold til jordanalyser.

Tabellverdier for N gjelder ved moldinnhold på 4,5-12%. Ved lavere moldinnhold økes N-gjødslingen med 1-2 kg N/daa. Ved moldinnhold over 12,5% reduseres N-gjødslingen tilsvarende.

Tillegg/reduksjon i kg pr. daa pr. 100 kg avlingsendring

N

P

K

3,0

0,7

1,0

Les mer på nettsidene til NIBIO her.