Grøntfôr

Klimaet er sterkt bestemmende for produksjonsvilkårene. Normavlinger for eng, beiter og ulike fôrvekster blir derfor presentert distriktsvis.

Normavling

Skal du treffe med gjødslingen, må du fastsette riktig avlingsnivå på det enkelte skifte. Husk at det er stor avlingsvariasjon mellom skifter.

Normalavlingene er fastsett med utgangspunkt i erfaring og skjønn i ulike distrikter.

 

Normavlinger gjenlegg, FEm pr. daa:

 

Østlandet

Vestlandet

Midt-Norge

Fjellbygdene

Nordland

Sør-Vestlandet

Troms

Finnmark

Gj.l. i korngr.fôr (+ert), 1 slått

300

300

350

300

Gj.l. i korngr.fôr (+ert), 2 slåtter

400

350

500

 

Gj.l. i raigras/raps, 1 slått

200

200

200

 

Gj.l. i raigras, 2 slåtter

350

350

400

 

Gj.l. i raigras, 3 slåtter

450

 

550

 Normavlinger grønfôrvekster, FEm pr. daa:

 

Sør-Østlandet

Nord-Østlandet

Fjellbygdene

Nordland

Sør-Vestlandet

Vestlandet

Midt-Norge

Troms

Finnmark

Fôrraps, tidlig høsting

350

350

350

350

350

350

Fôrraps, sein høsting

600

550

500

650

550

450

Raigras (+raps), 1 slått

250

250

250

250

250

250

Raigras (+raps), 2 slåtter

450

450

450

500

450

400

Raigras (+raps), 3 slåtter

600

600

550

700

600

 

Raigras (+raps), 4 slåtter

700

 

 

850

 

 

Korn (+raps) (+ert), 1 tidlig slått

300

300

300

300

300

300

Korn (+raps) (+ert), 1 sein slått

500

500

500

600

500

450

Korn + raigras (+ert), 2 slåtter

600

550

500

700

600

 

Korn + raigras (+ert), 3 slåtter

700

600

 

800

650

 

 

Normbehov

Når du har bestemt avlingsnivået på det enkelte skifte, fastsettes behov for ulike næringsstoffer. I tabellen må vekstens næringsbehov korrigeres ut fra forventet avling på skiftet, over eller under normbehov for ditt distrikt.

Normbehov, normavling og endring i gjødsling ved avvik fra normavling ved 2 slåtter og 2 gjødslinger:

 

Normbehov

 

Lineær korreksjon

 

N

P

K

 

N

P

K

 

kg/daa ved 400 FEm

 

kg/100 FEm

Gjenlegg:

 

 

 

 

 

 

 

Korngrønnfôr:

 

 

 

 

 

 

 

- ei høsting

10,0

1,6

8,0

 

2,0

0,3

1,0

- to høstinger

12,0

1,6

9,5

 

2,0

0,3

1,0

Raigras/raps:

 

 

 

 

 

 

 

- ei høsting

11,0

1,6

8,0

 

2,0

0,3

1,5

- to høstinger

13,0

1,6

9,5

 

2,0

0,3

1,5

- tre høstinger

15,0

1,6

11,0

 

2,0

0,3

1,5

Grønfôrvekster:

 

 

 

 

 

 

 

Fôrraps, tidlig høsting

13,0

2,1

8,5

 

2,0

0,3

1,5

Fôrraps, sein høsting

12,0

2,1

7,5

 

2,0

0,3

1,5

Raigras (+raps):

 

 

 

 

 

 

 

- ei høsting

12,0

1,6

8,5

 

2,0

0,3

1,5

- to høstinger

14,0

1,6

10,0

 

2,0

0,3

1,5

- tre høstinger

16,0

1,6

11,5

 

2,0

0,3

1,5

- fire høstinger

18,0

1,6

13,0

 

2,0

0,3

1,5

Korn (+raps)

 

 

 

 

 

 

 

- tidlig høsting

11,0

2,1

7,5

 

2,0

0,3

1,5

- sein høsting

10,0

2,1

6,5

 

2,0

0,3

1,5

Korn + raigras

 

 

 

 

 

 

 

- ei høsting

11,0

2,1

7,5

 

2,0

0,3

1,5

- to høstinger

13,0

2,1

9,0

 

2,0

0,3

1,5

- tre høstinger

15,0

2,1

10,5

 

2,0

0,3

1,5


Vi kan da finne den ukorrigerte normgjødslinga til normavling. Der det planlegges for et avvik i normavling brukes sammenhengene gitt under. Videre blir det korrigert for tap i nedbørrike strøk. Det skal også justeres for gjødselvirkning av beitende dyr på eng, og for bruk av belgvekster.

Les mer på nettsidene til NIBIO her.