Erter


Vekst

Forventet avling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Erter til modning

300

0,0

2,5

6,0

Konserveserter

500

0,0

2,5

6,0

 

 

Justering, g/kg/daa

 

N

P

K

Erter til modning

0

4

10

Les mer på nettsidene til NIBIO her.