Eng

Klimaet er sterkt bestemmende for produksjonsvilkårene. Normavlinger for eng, beiter og ulike fôrvekster blir derfor presentert distriktsvis.

Normavling

Skal du treffe med gjødslingen, må du fastsette riktig avlingsnivå på det enkelte skifte. Husk at det er stor avlingsvariasjon mellom skifter.

Normalavlingene er fastsett med utgangspunkt i erfaring og skjønn i ulike distrikter.

 

Normavlinger eng, FEm pr. daa:

 

Østlandet

Vestlandet

Midt-Norge

Fjellbygdene

Nordland

Sør-Vestlandet

Troms 

Finnmark

1gj./1 slått

400

400

400

400

2gj./2 slåtter

600

550

700

500

2gj./1 slått + beite

550

500

650

450

3gj./3 slåtter

700

650

800

 

3gj./2 slåtter + beite

650

600

750

 

3gj./vårbeite + slått + høstbeite

600

550

700

500

4gj./4 slåtter

700

 

800

 

4gj./vårbeite + 2 slåtter + høstbeite

600

 

700

 

 


Normavlinger gjenlegg, FEm pr. daa:

 

Østlandet

Vestlandet

Midt-Norge

Fjellbygdene

Nordland

Sør-Vestlandet

Troms

Finnmark

Gj.l. uten dekkvekst, 1 slått

250

200

300

150

Gj.l. uten dekkvekst, 2 slåtter

350

 

450

 

Normbehov

Når du har bestemt avlingsnivået på det enkelte skifte, fastsettes behov for ulike næringsstoffer. I tabellen må vekstens næringsbehov korrigeres ut fra forventet avling på skiftet, over eller under normbehov for ditt distrikt.

Normbehov, normavling og endring i gjødsling ved avvik fra normavling ved 2 slåtter og 2 gjødslinger:

 

Normbehov

 

Lineær korreksjon

 

N

P

K

 

N

P

K

 

kg/daa ved 400 FEm

 

kg/100 FEm

Eng:

 

 

 

 

 

 

 

- ei høsting

11,0

1,6

7,0

 

2,0

0,3

1,5

- to høstinger (evt. beiting)

15,0

1,6

8,5

 

2,0

0,3

1,5

- tre høstinger (evt. beiting)

18,0

1,6

10,0

 

2,0

0,3

1,5

- fire høstinger (evt. beiting)

20,0

1,6

11,5

 

2,0

0,3

1,5

Gjenlegg:

 

 

 

 

 

 

 

Uten dekkvekst:

 

 

 

 

 

 

 

- ei høsting

11,0

1,6

8,5

 

2,0

0,3

1,5

- to høstinger

14,0

1,6

10,0

 

2,0

0,3

1,5


Vi kan da finne den ukorrigerte normgjødslinga til normavling. Der det planlegges for et avvik i normavling brukes sammenhengene gitt under. Videre blir det korrigert for tap i nedbørrike strøk. Det skal også justeres for gjødselvirkning av beitende dyr på eng, og for bruk av belgvekster.

Les mer på nettsidene til NIBIO her.