Features
mars 31, 2022

Leder: Europas kornlager brenner

Ved: Anders Trømborg

Vi er alle sterkt preget av krigshandlingene som nå utspiller seg i Ukraina. Yara har også blitt direkte rammet av konflikten ved at vi har ansatte i krigssonen i Ukraina og har fått kontoret truffet av et missil – heldigvis uten fysiske skader blant våre ansatte. I tillegg til den umiddelbare faren for liv og helse, så har krigen et stort potensial til å påvirke vår evne til å produsere mat svært negativt.Store produsenter

Ukraina er blant verdens største kornprodusenter og sammen med Russland står de for nesten 30 prosent av all eksport av hvete og bygg, og nesten 20 prosent av all mais. Bøndene er nå på vei inn i våronna og skal gjennomføre tiltak med avgjørende betydning for sesongens avlinger. Stridsvogner, ødelagte veiforbindelser og drivstoffterminaler som står i brann er ikke innsatsfaktorer som fremmer matproduksjon. Det er liten tvil om at det vil bli produsert mye mindre mat i Ukraina i år.


Økende priser

Tilsvarende er også Russland en svært sentral aktør for verdens matproduksjon. I tillegg til å være en av verdens største produsenter av hvete, er Russland en viktig leverandør av råvarer til gjødselbransjen. Sammen med Hviterussland, står Russland for 40 prosent av all kalium som eksporteres og nesten 15 prosent av all fosfat. Tar vi med at de i tillegg produserer 20 prosent av all ammoniakk som handles globalt, representerer Russland om lag 25 prosent av Europas forsyning av de tre hovednæringsstoffene N, P og K. På kort sikt eksisterer det ikke tilstrekkelig med alternativer. Summen av høy etterspørsel, begrenset tilbud og svært høye kostnader er årsaken til at prisene har fortsatt å øke. Begrenset tilgang på mat og gjødsel vil først og fremst ramme regioner som fra før har det svært vanskelig. Afrika og deler av Asia vil igjen bli rammet hardt.

Trenger tydelige signaler

Det viktigste Norge og norsk landbruk kan gjøre denne sesongen, er å produsere så mye vi kan på vårt begrensede ressursgrunnlag. Det er lettere sagt enn gjort når kostnadsnivået er på sitt høyeste noensinne, spesielt for gjødsel, drivstoff og strøm. Norske bønder trenger tydelige signaler nå slik at avlingene både av hvete, gras og andre vekster blir så høye som mulig – både i volum og kvalitet.

Krevende

Fremover er det hele svært uoversiktlig. Det er utfordringer med å skaffe de råvarene som behøves for gjødselproduksjon, og samtidig kan vi forvente høye energipriser.

Fra dagens prisnivå kan det likevel enten gå videre opp eller det kan gå ned. Alt avhenger av hvordan situasjonen utvikler seg. Yara skal uansett gjøre det som står i vår makt for å sikre tilgang på plantenæring både gjennom denne og kommende vekstsesonger.

God våronn.

Skrevet 17. mars 2022.