Features
mars 31, 2023

Leder: Våronn med tendenser til lysere utsikter

Ved: Anders Trømborg

Det kunne vært verre – altså utgangspunktet for årets vekstsesong. For eksempel kunne det vært som i fjor, da Russland angrep Ukraina rett i forkant av våronna, og effektivt kuttet sentrale forsyningslinjer forgass, gjødsel og korn.


anders
anders

Ett år er gått, og dessverre pågår krigen fortsatt. Europa har imidlertid kommet seg gjennom vinteren, gjødselbransjen i Europa har funnet alternativer til Russland på både gass, ammoniakk, kalium, fosfatstein og ferdig gjødsel. Svært høye temperaturer i Europa i desember og store deler av januar, bidro til at prisene på gass og gjødsel falt i stedet for å gå opp. «Mot normalt» opplevde derfor også norsk gjødselmarked stort fall i prisene fra desember til januar. Selv om det oppleves frustrerende for de som handlet sent i høst, vil det være bra for bønder over hele Europa at prisene nå faller tilbake. Det kommer flere sesonger.

Motsatt vei har det gått med matprisene. Ikke alle er klar over at det kan ta nesten to år fra innsatsfaktorer kjøpes til forbrukeren møter kostnadene i butikken. Vekstsesongen skal gjennomføres, kornet eller graset skal høstes, lagres, flyttes og foredles - før matvaren legges i handlevogna. Mye av forklaringen på prisene vi i dag ser i butikken finner vi helt tilbake til sommeren/høsten 2021 hvor gjødsel og korn/mel for 2022 ble handlet. Joda, vi vet at de internasjonale prisene er et resultat av tilbud og etterspørsel. Men gitt at innsatsfaktorer til verdens bønder for 2023 kanskje er handlet på enda høyere priser enn i 2021 og 2022, bør ingen være overrasket over at matprisene vil være høye lenge.

Uansett, det er snart på tide å få ut såmaskiner og gjødselspredere. Hovedbudskapet for våren er ikke overraskende tips og råd knyttet til grasproduksjon og god nitrogenforvaltning. Vi vil også forsøke å tydeliggjøre hva Yara legger i begrepet regenerativt landbruk, ambisjonen er å bli en tydeligere stemme i denne utvidede definisjon av bærekraft.

God lesning.