Features
mars 27, 2018

YaraTera® - tilpasset dine planter

Ved: Niels Holmenlund

YaraTera er Yaras nye varemerke for gjødselsortiment til gartnerisegmentet. Med navnet YaraTera har Yara valgt en bokstav fra runealfabetet. Tera betyr kort og godt «å fôre». YaraTera omfatter et bredt sortiment av vannløselig gjødsel, som dekker alt fra veksthuskulturer til bær, frukt og frilandsgrønnsaker. Med introduksjon av YaraTera tilbyr Yara samtidig nye spennende rådgivingsverktøy.


YaraTera - gjødselsortiment til et hvert formål

YaraTera- sortimentet kan deles i fire hovedkategorier:
1. YaraTera KRISTALON®, vannløselig NPK med magnesium og mikronæring
2. YaraTera KRISTA®, vannløselige enkeltnæringsprodukter
3. YaraTera Rexolin®*, mikronæringsprodukter
4. YaraTera SUPER FK™ 30

FIGUR 1: Illustrasjon av to-kar system, A-tank og B-tank. Calcinit blandes i tank A og Kristalon blandes i tank B.YaraTera Kristalon omfatter en lang rekke produkter skreddersydd til enhver kultur og for alle vekstfaser, der man ønsker gjødselvanning. Dette gjelder for kulturer innen bær, frukt, frilandsgrønnsaker, planteskoler, blomster og alle grønnsaker i veksthus. Kristalon inneholder, med unntak av kalsium, alle nødvendige makro- og mikronæringsstoffer og anvendes i et to-kar system. Denne framgangsmåten er illustrert i figur 1.

YaraTera Kristalon-produkter:

 • Kristalon Brown, mest bær
 • Kristalon Gena, mest bær
 • Kristalon Indigo, mest bær, frukt og blomster
 • Kristalon Purple (tidligere Flower) mest planteskole og blomster
 • Kristalon Scarlet mest veksthusgrønnsaker
 • Kristalon Plus mest veksthusgrønnsaker og blomster

 

1 del stamløsning skal blandes med 100 deler vann (1:100). Blandes 100 liter stamløsninger har man til 10 000 liter vanningsvann. Yara hjelper gjerne til med utabeiding av gjødslingsplan. YaraTera Kristalon-konseptet selges i 150 land verden over og sortimentet er tilsvarende meget stort. Til det norske markedet er det valgt ut de produktene som passer vekstene, klimaet og ikke minst vannet i Norge.

YaraTera Krista-produkter omfatter alle produkter, som er nødvendige hvis man ønsker å blande selv ut fra de enkelte næringsstoffer (ENS). Dette er et helt nytt sortiment i Norge og omfatter følgende produkter:

YaraTera Krista-produkter:

 • Krista-K® Plus Kaliumnitrat
 • Krista MKP Monokaliumfosfat
 • Krista MgS Magnesiumsulfat (Bittersalt)
 • Krista MAG Magnesiumnitrat
 • Krista SOP Kaliumsulfat
 • Krista MOP Kaliumklorid
 • Krista MAP Monoammoniumfosfat

FIGUR 2: Gjødlingskonsept med enkeltnæringsstoff. Husk at svovelholdig gjødsel alltid skal være i tank B og mikronæring er nødvendig.Med de nevnte enkeltnæringsstoff samt YaraLiva Calcinit, kan man sette sammen den gjødslingsplanen man ønsker. Calcinit må ikke blandes med de svovelholdige gjødseltypene (Krista MgS og Krista SOP). I et slikt gjødslingsopplegg må man tilsette mikronæring. Yara anbefaler, at man til dette formålet benytter Rexolin APN (se avsnitt om YaraTera Rexolin). Opplegg med enkeltnæringsstoff vises i figur 2.
Yara har ekspertkompetanse på gjødsling baseret på Krista-produkter og utarbeider gjerne gjødslingsresepter.

YaraTera omfatter et bredt sortiment av vannløselig gjødsel, som dekker alt fra veksthuskulturer til bær, frukt og frilandsgrønnsaker.

YaraTera Rexolin-produktene omfatter de mikronæringprodukter som er nødvendige for optimal gjødselvanning.

YaraTera Rexolin-produkter:

 • Rexolin APN
 • Rexolin X60
 • Rexolin D12

Rexolin APN er en blanding av alle nødvendige mikronæringsstoff. Innholdet vises i tabell 1 og passer til de fleste kulturer. Kun de beste kjelater er benyttet.
Rexolin APN brukes der gjødseloppskriften er basert på Krista-produkter eller ved behov for ekstra tilskudd av mikronæringsstoff, f.eks. ved gjødselvanning med Kristalon når ledetallet er lavt (under 2,0 mS/cm).

Næringsemne Kjelat Innhold %
Bor (B) uorganisk 1,10
Kobber (Cu) EDTA 0,25
Jern (Fe) DTPA 6,00
Mangan (Mn) EDTA 2,40
Molybden (Mo) uorganisk 0,25
Sink (Zn) EDTA 1,30

TABELL 1: Rexolin APN næringsstoffinnhold.

Rexolin X60 er et supersterkt jernkjelat, som benyttes for å forebygge og unngå jernmangel. En meget god ”forsikring” mot jernmangel.

Rexolin X60 inneholder 6 % jern på HBED-kjelat. Alt jernet er i høyeffektiv orto-orto orientering. Dette sikrer at jernet ikke utfelles. 

Rexolin D12 er standard 11,6 % jern kjelatert på DTPA. Benyttes hvis man ønsker å blande mikro selv, eller hvis man ønsker å gi et tilskudd av jern utover Rexolin X60.

Produktene selges i 20 kg kartonger med 4 sekker á 5 kg pr. kartong.

Figur 4: Drypp til venstre med ortfososfat. Drypp til høyre med Super FK 30 (polyfosfat).YaraTera Super FK 30 er Yaras nyeste produkt. Produktet inneholder 5,2 % kalium og 8,2 % unikt polyfosfat.

Det har lykkes Yara å utvikle en fosforkjedelengde som stimulerer rot- og plantevekst. Polyfosfat hindrer i tillegg utfelling av uorganiske næringssalter. Dermed sikres det at vanningssystemer og drypp holdes rene gjennom hele sesongen.

 

 

YaraTera Super FK fordeler:

 • Sterkere og sunnere røtter
 • Forebygging av soppangrep
 • Hurtigere og kraftigere plantevekst
 • Bedre holdbarhet og kvalitet
 • Høyere avlinger
 • Ingen utfelling av næringssalt når pH stiger (>6,2)
 • Rengjørende effekt på vannings- og dryppsystemer

Yara setter gartneren i sentrum og tilbyr i tillegg til produktene hjelp til og oppfølging av gjødslingsplaner, nettbasert gjødslingsprogram, opplæring og seminarer.