Features
mars 26, 2018

Tema Gras: Et lass av muligheter

Tema Gras: Et lass av muligheter

Ulike veier til målet | Høy grasavling gir billig grovfôr. Men også i områder med avlingsbegrensninger er det mange som oppnår god grovfôrøkonomi.

Ekstreme kostnader | Lyder Sund i Trofors holder kostnadene nede med gjennomtenkt forhold til investeringer og kapasitetsutnyttelse.

Ekstreme avlinger | Henning Kolnes på Lista tar eventyravlingeri direktesådd raigraseng.

GROVFÔR 2020:

50 øre fôrenheten – 450 millioner

Analysene av 185 melkebruk i Grovfôr 2020 viser at det er fullt mulig å bedre økonomien i grovfôrproduksjonen med 50 øre pr. fôrenhet. For den norske melkeprodusenter vil det bety en samlet innsparing på 450 millioner kroner.