Features
mars 26, 2018

Riktig innstilling går aldri av moten!

Ved: Anders Rognlien

Nøyaktighet ved utkjøring av mineralgjødsel er bra både for lommeboka og miljøet.


Tre fjerdedeler av mineralgjødsla i norsk landbruk spres med sentrifugalspredere, det vil si at 320 000 tonn mineralgjødsel renner gjennom sentrifugalspredere årlig. For å oppnå godt resultat må sprederens innstillinger sjekkes og justeres nøyaktig før utkjøring.

Vår ambisjon er alltid å levere gjødsel med høy kvalitet, men til syvende og sist avgjøres sprederesultatet av arbeidet som skjer ute på den enkelte gård. Gjennom gode og nøyaktige forberedelser sikrer man at sprederesultatet blir så optimalt som mulig. Selv ti prosent feil kan bety ujevn vekst, legdeproblemer, forsinka høstetidspunkt og at en bokstavelig talt kaster bort pengene.

SENTRIFUGALSPREDER

Økte spredebredder og variasjoner i egenskapene mellom ulike varepartier selv innenfor samme gjødseltype, gjør at det er mye penger å hente på riktig innstilling. Spredetabeller er basert på tester under ideelle forhold på forsøksstasjoner. Disse gir informasjon om hvordan sprederen skal innstilles optimalt for å gi jevn spredning med ønsket gjødselmengde. Å avsette tid til å teste sprederen i praktisk bruk ved hjelp av spredebakker, er en god investering for å avdekke feil innstillinger. Dette utstyret kan bestilles fra Yara.

 • Sjekk sprederen for slitasjeskader og skift deler ved behov i god tid før våronna.
 • Sprederen skal rengjøres regelmessig. Spyl den med vann hver kveld etter bruk.
 • Sprederen bør være utstyrt med gitter over beholderen, med maskestørrelsen cirka 10 mm. Dette reduserer risikoen for blokkering i utmatingen på grunn av klump, plastrester fra emballasjen e.l.

INNSTILLING OG BRUK

Innstilling av sentrifugalspreder:

 • Les brukermanualen! Produsentens anbefalinger til innstilling og kalibrering skal overholdes. 
 • Sentrifugalsprederen skal stilles i henhold til den riktige spredetabellen for valgt gjødseltype.
 • Korrekt innstilling avhenger av gjødslas egenskaper. Gjødslas kornstørrelse, fordeling og volumvekt, har betydning.
 • Granulert og prillet gjødsel har forskjellige spredeegenskaper.
 • Sjekk at det er riktige vinger på spredeskivene i forhold til den spredebredden du ønsker.

TEST: Å avsette tid til å teste sprederen i praktisk bruk ved hjelp av spredebakker, er en god investering for å avdekke feil innstillinger.

UTKJØRING AV MINERALGJØDSEL

Moderne spredere har avanserte systemer for å hindre overlapping. Sprederen kan med fordel være utstyrt med veieceller og seksjonsavstegning sammen med GPS. Denne teknologien bør flere investere i av hensyn til landbrukets miljøprofil. Dessuten er korrekt spredning god økonomi, både fordi man sparer gjødsel, men også fordi optimalt sprederesultatet gir økte avlinger med bedre kvalitet. 

Under utkjøring av gjødsel kan det være vanskelig å ha oversikt over om arbeidet går som planlagt. Sjekk derfor jevnlig om den tilførte gjødselmengden stemmer med den planlagte. Spredeskiven skal ha en bestemt høyde over plantedekke i henhold til brukermanualen. Dette gjelder når plantedekket er lavt, som ved spredning på eng og ved første delgjødsling i korn. Husk å måle høyden når sprederen er fylt opp med gjødsel, fordi traktoren vil synke noen centimeter når sprederen fylles opp. En kjetting som henger ned fra bunn av sprederen, kan være et praktisk råd for å holde korrekt høyde på sprederen i felt.

I noen kulturer som f.eks. gras, er det vanskelig å vurdere korrekt arbeidsbredde. Da er det stor fare for at kjøremønsteret gir ujevn spredning. GPS-teknologi er til stor hjelp for å oppnå bedre sprederesultat i vekster der man ikke har tydelige kjørespor å sikte etter. Når plantene er høyere, som for eksempel ved gjødsling av korn ved aksskyting, skal sprederen tiltes noen grader, dvs. litt høyere i bakkant. Det er egne innstillinger i spredetabellene for plantehøyde over 50 cm.

 • Sprederen skal i utgangspunktet være vannrett både sideveis og i lengderetningen. Kontroller når sprederen er fylt opp. 
  For eksempel kan ulikt lufttrykk i dekkene, eller ulik innstilling av løftestengene føre til at sprederen står skjevt.
 • Hold jevn fart. Et ujevnt tempo kan gi 10-20 % forskjell i spredningen.
 • Ikke kjør for fort. Jo hurtigere du kjører jo større virkning får ujevnhetene ute på jordet.
 • Ha respekt for vind. Blåser det for mye for sprøyting bør man heller ikke spre gjødsel. I sidevind forrykkes spredemønsteret sidelengs. I motvind kan det oppstå turbulens bak traktoren.
 • Invester i kantspredningsutstyr.