Features
mars 26, 2018

Meravling med jordbor, kalk og gjødsel

Meravling med jordbor, kalk og gjødsel

Tap langs kanten | Jordkanter blir ofte underkalket og undergjødslet – med tap av avling som resultat.

Ikke gjør som i fjor | For å etablere og utvikle en god åker, er det viktig å velge jordarbeiding og gjødslingsregime som er tilpasset sesongen.

Aldri for sent | Forsøk viser at relativt sen tilleggsgjødsling kan ha stor avlingseffekt når det oppstår næringsmangel. Nye sorter med stort avlingspotensial forsterker denne effekten.

PÅ KORNET:

– Alt skyldes ikke jordpakking

– I alt vi gjør må vi sørge for minst mulig kjøre- og pakkeskader, men tunge maskiner er ikke alltid forklaringen på dårlig åker. Ofte er lav pH et problem langs kanter og på deler av jordet. Sur jord gir dårlig rotutvikling og forsterker problemene med jordpakking og store nedbørmengder, sier Jon Olav Forbord i NLR Trøndelag.