Features
mars 26, 2018

Anstein Freberg på Toten: - Bladanalyser, et kvantesprang

Anstein Freberg på Toten: - Bladanalyser, et kvantesprang

Avdekker plantetilstand | Bladanalyser viser tilstanden i plantene før du selv ser om noe er galt, sier Anstein Freberg.
Sink, magnesium og fosfor | Bladanalysene har avslørt mangel på sink, magnesium og også fosfor.
Et vogntog | Etter at Freberg tok i bruk bladgjødsling leverer han et vogntog mer med blomkål.

MEGALAB® BLADANALYSER:

Stålkontroll

Anstein Freberg har laget sitt eget regneark som gir han full oversikt over både næringsmessige utslag og kostnader ved å bruke ulike gjødselstrategier.