Features
mars 14, 2017

Leder: Innsats gir gevinst

Ved: Markedsjef i Yara Norge, Øystein E. Jørem

Justus von Liebig illustrerte sin minimumslov med ei tønne der vannet renner ut over den korteste staven. Dette gjør en kompleks problemstilling forståelig for oss vanlige folk. Hva er den korteste staven i din tønne, hva begrenser avlingspotensialet hos deg?


«Står avkastningen i din planteproduksjon i stil med bruk av innsatsfaktorer?»

Vassjuk jord og kjøreskader klarer vi å identifisere med det blotte øye. Men du må ta stilling til om du skal gjøre noe med det. Det er bra at landbruksmyndighetene stimulerer økonomisk til mer drenering, noe som har ført til økt aktivitet, men det er fortsatt langt igjen. Erkjennelsen av at gromtraktoren på ti tonn er i overkant stor og tung sitter langt inne for mange av oss. Det er viktig å ha is i magen og vente til jorda er laglig. Videre kan en lufttrykkmåler være en god investering. Tilpass lufttrykket til dekktype og arbeidsoperasjoner som gromtraktoren settes til. 

Yara målbærer prinsippet om balansert gjødsling. Resultatene fra «Avlingskampen 2016» i gras viste imponerende store avlinger. Men når vi analyserer nærmere er det bekymringsfullt å se at det er til dels betydelig underdekning av tilført mengde næringsstoff. Dette betyr at vi tærer på jordas næringsreserver, noe som kan gå bra en stund, men på sikt blir vi straffet med avlingsnedgang. Har du kontroll på hvor mye du høster i forhold til hva du tilfører? Bruker du husdyrgjødsel bør du i forkant av vekstsesongen få analysert næringsinnholdet. Grundig gjødslingsplanlegging basert på oppdaterte analyser av husdyrgjødsla, jordprøver og forventet avlingsnivå er alfa og omega. 

I vekstsesongen er analyser av bladprøver en mulighet for å sjekke behov for korrigerende tiltak. Dette er et spennende og nyttig hjelpemiddel, som Yara tilbyr sammen med NLR. Du får også et forslag til eventuelle korrigerende tiltak som anbefales i form av bladgjødsling. Ta kontakt med din rådgiver og prøv ut denne muligheten. 

I korndyrkingen i Norge står YaraMila Fullgjødsel sterkt. Mens det i husdyrintensive områder er bekymring rundt for mye tilført fosfor med risiko for avrenning til vassdrag, er problemstillingen en annen i husdyrfattige kornområder. Med forventning om store kornavlinger kan det i slike områder være vanskelig å få tilført nok fosfor. Her vil den fosforrike YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 være et godt valg til bruk som grunngjødsling. 

Lykke til med en ny og spennende vekstsesong!