Features
mars 14, 2017

Polysulphate™ - ny gjødseltype for potet

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Polysulphate™ er et nytt produkt i Yara sitt sortiment. Gjødseltypen inneholder kalium, magnesium, svovel og kalsium og er et alternativ til kalimagnesia. Polysulphate™ har lavt klorinnhold og er godt tilpasset potet.


Polysulphate™ - ny gjødseltype for potet
Polysulphate er et grovkornet ”granulat” av mineralet polyhalitt som utvinnes i England. Mineralet består av kalium-, magnesium- og kalsiumsulfat og har lavt klorinnhold. Mesteparten av mineralene er vannløselige og tas derfor lett opp av plantene.

Produktinformasjon

Polysulphate er et supplement til YaraMila- og YaraLiva-produktene ved behov for kaliummengder utover det Fullgjødsel 12-4-18 mikro, eller Fullgjødsel 8-5-19 mikro tilfører til potet. Produktet har en kornstørrelsesfordeling mellom 2-5 mm og kan spres opp til 36 m med sentrifugalspreder. Potet er som nevnt et viktig bruksområde, i tillegg kan Polysulphate være aktuell i grønnsaker, belgvekster, og, siden produktet er registrert i Debios driftsmiddelregister, som svovelgjødsling til økologisk eng.

Når er det behov for ekstra kalium i potet?

Kalium (K) regulerer saftspenningen i planta, og har en rolle i transport av sukker og syntese av stivelse i knollen. Siden potetene er rike på stivelse trenger de mer kalium enn andre vekster for å få optimal tilvekst. God tilgang på kalium reduserer risikoen for støtblått og mørkfarging etter koking. Nye sorter med høyt avlingspotensial som dyrkes på lett jord, behøver ofte store kaliummengder for å hindre mørkfarging etter koking. I Sverige anbefaler man under slike forhold ofte over 30 kg kalium/daa (Odla Potatis, 2012). Med Polysulphate får man i tillegg til kalium, kvalitetshevende kalsium (se tabell). Kaliumfattige skifter har ofte også lave kalsium- og magnesiumverdier, så her løser Polysulphate flere utfordringer.

Erfaringer fra forsøk i Sverige i 2016

I Sverige er Polysulphate prøvd i forsøk for å undersøke kaliumeffekten i stivelsespotet (Lyckebystiftelsen), i matpotet (Sveriges Landbruksuniversitet) og i økologisk eng (Sverigeforsøkene). Resultatene så langt viser at Polysulphate har like god kaliumvirkning som kaliumsulfat.

Polysulphate i andre kulturer

Polysulphate gir en kostnadseffektiv svovelgjødsling til belgvekster og vil være en verdifull næringskilde ved økologisk eng- og korndyrking. Siden gjødseltypen inneholder 19 % svovel, gir en gjødsling på 8-13 kg/daa mellom 1,5 og 2,5 kg svovel per daa. Dette dekker nitrogenfikserende veksters svovelbehov, og kan også være en aktuell mengde å tilføre til hver slått i økologisk eng. Dessuten får kulturen ved en slik gjødsling også noe kalium (0,9- 1,5 kg/daa).

Polysulphate Lavt klorinnhold: 3 % Volumvekt: 1,5 kg/lKolv Kolv er en vesentlig kvalitetsfeil, her fra et forsøksfelt i Nordland. Kalsium gitt med Kalksalpeter ™ reduserte forekomsten av kolv (Foto: Kolbjørn Eriksen, NLR Nordland).