Features
mars 14, 2017

Yara N-Sensor®: Nyttig samling før ny sesong

Ved: Bernt Hoel

I begynnelsen av mars var om lag 40 interesserte bønder samlet for å oppdatere seg og dele erfaringer om bruk av Yara N-Sensor®.


N-SENSOR SAMLING: På bildet ser vi blant annet (fv): Annbjørg Ø. Kristoffersen, Anders Rognlien, Amund Sandholt, Bernt Hoel, Jon O. Forbord, Svein Bovim, Per Olav Krekling, Erland Lundeby, Jan-Eivind Kvam-Andersen, Gisle Bjerkan.

Ny vekstsesong med nye muligheter står for døren. Den årlige vårsamlingen for brukere av Yara N-sensor er en viktig del av forberedelsene. Dette er dyrkere som ønsker å være i front og da er det viktig å få med seg de siste oppdateringer innen teknologi og agronomi.

- Disse møtene gjør at jeg virkelig «kobler» meg på den nye vekstsesongen. Vi henter kunnskap og deler erfaringer både om agronomi og teknologi, kommenterte en av de erfarne Yara N-Sensor pilotene.

Teknologi

Tove Sundgren, Yara Norge sin kontaktperson for Yara N-Sensor, og Knud Nissen, Yara Sverige, sørget for informasjon om de riktige knapper å trykke på for å sikre at utstyret gjør en optimal jobb. Audun Korsæth, forskningssjef innen Landbruksteknologi ved NIBIO Apelsvoll og leder av Senter for presisjonsjordbruk, snakket om viktigheten av å finne det gode skjæringspunktet mellom teknologi og agronomi. Målet er løsninger som det praktiske landbruket kan ha nytte av og som gir effektiv utnyttelse av innsatsfaktorene.

– For at nye løsninger skal bli tatt i bruk av bonden, må to grunnleggende krav oppfylles. Det må være lønnsomt og det må være lettvint å bruke, sa Korsæth.

INFORMASJONSMØTE YARA N-SENSOR Hver vår samles bønder for å dele erfaringer og sikre seg siste nytt angående Yara N-Sensor.