Features
mars 14, 2017

Rekordsalg av Yara N-Sensor®

Ved: Tove Sundgren

For 17 år siden ble den første Yara N-Sensor solgt i Norge. Denne gikk til Jarlsberg Hovedgård i Vestfold, bare ett år etter at den ble lansert som et kommersielt produkt i daværende Norsk Hydro.


GJERMUND RUUD SKJESETH, Stange Foto: Håvard Simonsen

Ti år gikk før Yara N-Sensor nummer to kom til landet, men året etter, i 2011, ble det solgt hele fem nye. Sakte, men sikkert økte antallet, og i sesongen 2015 rullet totalt 19 Yara N-Sensorer på norske gårder. To i Trøndelag og resten på Østlandet. Siden 2014 har også en av de blitt flittig brukt i forskning på NIBIO Apelsvoll.

Så kom 2016. Etter to sesonger med gode avlinger og økende optimisme, var det rekordmange som valgte å gå for en investering. Firmaet Dataväxt, som i dag står for salg og teknisk support, hadde på slutten av året solgt 12 nye Yara N-Sensorer i Norge. Disse skal nå i 2017 brukes for første gang. Også i Sverige har salget tatt ordentlig av. Etter at den femtiende Yara N-Sensor i 2016 ble solgt allerede i mars, ble kapasiteten nådd. Salget ble da stoppet ut året for å sikre levering og montering til riktig tid.

Starten av 2017 åpnet man opp for nye bestillinger igjen, og i disse dager har Sveriges Yara N-Sensor nr. 200 blitt solgt. Dette skal markeres ved å lage en unik Yara N-Sensor «Gold Edition». Siden lanseringen av Yara N-Sensor i 1999 har utviklingen fortsatt, og sensoren er nå mer avansert enn noen gang. Hemmeligheten ligger fremfor alt i den unike programvaren. Utviklingsarbeidet skjer ved Yaras forskningsavdeling Hanninghof i Tyskland. Forskningsaktiviteter i enkelte markeder, som Norge og Sverige, bidrar med forsøksresultater, og sikrer at Yara N-Sensor blir tilpasset lokale forhold. 

Yara N-Sensor kan i dag brukes i mange ulike vekster og med flere ulike kalibreringsmetoder. Den enkleste og mest vanlige metoden er å la Yara N-Sensor kalibrere seg selv samtidig som man kjører. Før start oppgir brukeren aktuell vekst, utviklingsstadium, nitrogeninnhold i gjødselen og hvilken mengde nitrogen som skal gis i middel. Deretter vil sensoren på egen hånd styre gjødslingen etter plantenes behov. Enklere enn dette blir det ikke, og stadig flere oppdager de positive effektene av Yara N-Sensor på avling, kvalitet og miljø.