Features
mars 14, 2017

Norsk satsing innenfor presisjonsjordbruk

Ved: Tove Sundgren

Den teknologiske utviklingen innen presisjonsjordbruk går raskt. Prisene går ned, og flere og flere velger å investere i løsninger for navigasjon og posisjonsbestemmelse.


Utstyr for stedstilpasset behandling med innsatsfaktorer, for eksempel Yara N-Sensor, blir mer og mer vanlig på norske gårder.

AUDUN KORSÆTH er forsker og leder for avdeling Landbruksteknologi og systemanalyse ved NIBIO. Foto: Ragnar Våga Pedersen (NIBIO)– Presisjonsjordbruk er helt riktig inngangsvinkel for bærekraftig intensivering, mener Audun Korsæth som er forsker og leder for avdeling Landbruksteknologi og systemanalyse ved NIBIO. Det er ønskelig med mindre miljøpåvirkning samtidig som vi øker avlingene. Presisjonsjordbruk er løsningen for å klare denne spagaten, mener han.

Korsæth har lang fartstid som forsker innenfor presisjonsjordbruk. Siden han startet med forskning på området i 2001 har han ledet både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

 

– Så langt har vi fremfor alt jobbet prosjektbasert, og det har ikke nødvendigvis vært direkte knyttet til hva gårdbrukerne har etterspurt, forklarer han. Skal vi få gårdbrukerne til å ta i bruk ny teknologi, må vi gjøre noe med dette. Veien fra utvikling av teknologi, til at den kommer bonden til gode må bli kortere, og det ønsker vi å gjøre noe med, sier han. 

I august 2016 ble derfor Senter for presisjonsjordbruk etablert på NIBIO Apelsvoll på Kapp. – Vi som er knyttet til senteret har både vitenskapelig kompetanse og praktisk erfaring innen presisjonsjordbruk. I dag er vi åtte ansatte og planen er å styrke staben ytterligere, sier han.

På senteret satser man innenfor presisjonsgjødsling, avansert landbruksteknikk, presisjonsbekjemping av ugras samt robotisering og automatisering. Yara N-Sensor har i mange år vært et viktig redskap for forskerne på Apelsvoll, og det vil det fortsatt være i det nye senteret. Blant annet gjennom prosjektet STRESSLESS, ledet av forsker Krzysztof Kusnierek.

– At vi har etablert et senter innebærer at vi nå kan satse mer ressurser på akkurat det som gårdbrukerne etterspør. Målsettingen er at bøndene tar i bruk teknologi som vi mener fører til et mer ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk. Gjennom godt samarbeid med interesserte gårdbrukere og viktige næringsaktører kan vi bidra til det, sier Korsæth, som ser for seg at senteret vil bli et viktig knutepunkt for presisjonsjordbruk i Norge.

NIBIO, Apelsvoll. Fotograf: Maximilian Pircher