Features
mars 14, 2017

Grovfôr til halv kraftfôrpris

Ved: Håvard Simonsen

På Jarlsberg Hovedgård kan de vise til en klar trend med høye og økende avlinger de siste tiårene.


Grovfôr til halv kraftfôrpris
Jarlsberg Hovedgård – godset rett utenfor Tønsberg med sine nesten 4 000 dekar jordbruksareal og nasjonale historie – får det til å bruse litt ekstra i landbruksinteresserte årer. Siden 1990 er godset drevet som et planteproduksjonsbruk med stor vekt på å delta i kunnskaps- og teknologifronten.

1,75 kr/FEm

– Allerede i 1999 «maste» vi om å få prøve Yara N-Sensor og kjørte en av de første i Norge. Vi startet også tidlig med avlingskartlegging som vi har hatt stor nytte av. I 2009 begynte vi med autostyring og neste steg kan bli faste kjørespor, sier Egil Samnøy. Han kom til Jarlsberg som agronom i 1988, ble gårdsbestyrer sju år senere og har stått for utviklingen av jordbruket på godset.

Bunnlinjen bestemmer

Skifteplan 2017

Jordbruket på Jarlsberg Hovedgård består av 3 420 daa eget og 190 daa leid areal, til sammen 3 610 daa. I tillegg har Jarlsberg driftsavtaler på ytterligere 300 daa. Skifteplanen for egen drift i 2017 ser slik ut:

  • 1040 daa vårhvete 
  • 1220 daa høsthvete 
  • 480 daa høstraps 
  • 750 daa åkerbønner 
  • 120 daa grasarealer

Sparer 100 000 med autostyring

På Jarlsberg har de kjørt med Trimble satellittbasert autostyring siden 2009. Forutsatt tre prosent redusert overlapping, er innsparingene beregnet til over 100 000 kroner pr. år:

  • Såkorn, gjødsel og plantevern, kr 45 000
  • Arbeidstimer, maskiner og drivstoff, kr 30 000 
  • Seksjonsavstegning sprøyte og gjødselspreder, kr 30 000 I tillegg gir autostyring bedre arbeidsmiljø.