Features
mars 27, 2020

Sprederinnstilling ved bruk av sentrifugalspreder

I dag snakker vi mye om presisjonslandbruk. Men det grunnleggende ved innstilling og bruk av sentrifugalsprederen kommer vi ikke utenom. Ei heller spredeevnen på gjødsla og dens fysiske spredeegenskaper.


Før en sprer ut gjødsla 

Kjørehastigheten bør kontrolleres, f.eks. mot en kjent distanse. Test turtallet på kraftuttaket med en egen turteller. Oftest er dette 540 o/min. Plassering av spreder i riktig høyde over bakken eller voksende grøde. Avvatring på tvers og langs av kjøreretningen. Sjekk med instruksjonsboka. Godt vedlikehold er viktig. Skiver og spredevinger skal være uskadet og være i rett innstilling etter gjødseltypen og spredebredde vi vil arbeide på.

Innstilling av spreder 

Instruksjonsboka eller hjemmesider med riktige spredetabeller er et godt grunnlag for et tilfredsstillende resultat. Spredetabeller finner du ved lenker på Yara sine hjemmesider og bl.a. på Felleskjøpets hjemmeside. Finn et gir som gir passende kjørehastighet ved riktig turtall på kraftuttaket. Håndtering og lagring av gjødsla er viktig for å beholde sprederkvaliteten. De fleste av Yara sine gjødseltyper har bruddstyrke og kvalitet som tåler arbeidsbredder helt opp til 36 meter. I spredetabellene finner du innstilling for mengde- og sideinnstilling for enskivede spredere. Ikke minst er det viktig å finne rett innstilling av vinger for valgt gjødseltype, spredebredde og mengde. 

Toskivede spredere 

Vanligvis i dag er det snakk om toskivede spredere. Men også disse må en sikre seg har symmetrisk spredebilde. Ved grunninnstillingen bør en kontrollere at spjeldene har samme åpning. Dette kan forskyves ved skade på stag og innstillingsspaker.

Presis kjøreavstand 

Dette er kanskje feilen som skjer oftest. I dag kan dette unngås med GPS-styring eller ved å ha lagt opp kjørespor ved såing. Ellers er det oppmåling som gjelder for å få dette mest mulig presis. Det er også mulig å kontrollere sprederen over spredebakker som gir mulighet til justering av sprederen for et best mulig spredebilde. Dette kan gjøres ved f.eks. tilting av sprederen. Dette gir også brattere spredevanger som krever mer nøyaktig spredebredde for å unngå for stor eller for liten overlapping. 

Kantespredning 

Jordet skal gjødsles optimalt helt ut til kanten, men heller ikke lenger. Dette krever at en kjører med egne kantvinger eller andre innstillinger av sprederen. Dette sikrer en best mulig økonomi, men også redusert risiko for unødig avrenning av næringsstoffer. 

Delgjødsling i høge vekster 

Det utføres betydelig delgjødsling i stående åker. Det er da viktig at sprederen får rett høyde i forhold til bestandet en delgjødsler. Dette kan løses på forskjellige måter. En heveramme som løfter sprederen i rett høgde er kanskje det sikreste. Det finnes også egne spredevinger som løfter gjødselen over åkeren og ut i rett arbeidsbredde. Å tilte sprederen opp i bakkant kan også gjøres. Men en må da kontrollere spredebredden slik at det ikke blir for liten overlapping og ujevn gjødseltildeling som resultat. Følg instruksjonsboka på veiledende sprederinnstilling. Mer om sprederinnstillinger og spredetabeller finner du i artikkelen under.