Features
mars 14, 2016

Nå blir klimagarantien erstattet av en klimadeklarasjon

Nå blir klimagarantien erstattet av en klimadeklarasjon. I klimadeklarasjonen vil også utslippene som forårsakes ved utvinning av råvarer inkluderes.


Nå blir klimagarantien erstattet av en klimadeklarasjon

Vår nye klimadeklarasjon viser det gjennomsnittlige utslippet av ulike gasser omregnet til karbondioksidekvivalenter (CO2e) per kilo nitrogen. 

Frem til nå har vi i vår klimagaranti inkludert utslipp av klimagasser fra våre fabrikker. Det er denne delen av nitrogenets livssyklus som vi har størst mulighet å påvirke. Det er også den delen som handelen med utslippsrettigheter baseres på.

Halvere utslippene

Gjennom energieffektiviseringer og katalysatorteknologi har vi i løpet av årene klart å redusere utslippene med mer enn halvparten fra våre fabrikker. Garantigrensen i vår klimagaranti var 3,6 kg CO2 per kilo nitrogen. Denne grensen ble satt noe høyere enn de reelle, gjennomsnittlige utslippene for å skape en sikkerhetsmargin til garantigrensen. Fra nå av vil vi ta et enda større ansvar for produksjonen vår. Utslipp som skjer før produksjonen i våre fabrikker vil også regnes inn i det totale klimaavtrykket. Den nye verdien inkluderer derfor utslipp som skjer i forbindelse med utvinning og håndtering av råvarer. Beregningene har Yara gjort i samarbeid med bransjeorganisasjonen Fertilizer Europe. Den nye utslippsverdien er naturlig nok noe høyere nå, men dette gjelder selvsagt også for andre gjødselprodusenter. 

Sertifisert klimaavtrykk

Ifølge den nye beregningsmodellen er den gjennomsnittlige utslippsverdien for Yara-produkter som selges i Norge 3,7 kg CO2 per kilo nitrogen. Akkurat som før er utslippene for våre produkters klimaavtrykk sertifisert av Det Norske Veritas (DNV).