Features
mars 14, 2014

Rask og presis tildeling av nitrogen og svovel

YaraVita Thiotrac lanseres i Norge denne vekstsesongen. Den inneholder 200 gram nitrogen og 300 gram svovel per liter. Bladgjødsling med YaraVita Thiotrac gir mulighet for å tildele nitrogen og svovel raskt og presist, i situasjoner hvor åkeren trenger ekstra tilførsel av disse næringsstoffene.


På vår forsøksstasjon Kotkaniemi i Finland gjennomførte Yara i samarbeid med Bayer CropSciences, dyrkingsforsøk i vårhvete for å studere samspillet mellom gjødsling og plantevern for å maksimere avlingen. Forsøksserien viste tydelig hvor viktig plantevern var i den regnfulle vekstsesongen siste år. Samtidig ser vi at korrekt bruk av plantevern sikrer effektiv utnyttelse av næringsstoffene som er tilført. 

Delt gjødsling ga meravling 

Noen forsøksruter var grunngjødslet med 12 kg nitrogen/daa i form av Fullgjødsel 27-3-3, og ble i tillegg komplementert med 2 kg nitrogen per dekar ved begynnende strekning i form av YaraBela Finlandsalpeter. Ved flaggbladstadiet utførtes soppsprøyting med Delaro 50 ml/daa i kombinasjon med bladgjødsling. Bladgjødslingen besto av en blanding av Nitrogenløsning (+1 kg N/daa) og YaraVita Thiotrac 500 ml/daa (+100 g N/daa). Avlingen ble da 649 kg/daa. Uten soppbekjempning, men med samme gjødselstyrke, ble avlingen 556 kg/daa, dvs. 93 kg lavere avling uten plantevern.

Kun grunngjødsling 

På noen forsøksruter ble all gjødsling utført gjennom grunngjødslingen om våren med 15 kg nitrogen/daa i form av Fullgjødsel 27-3-3. Også disse rutene ble soppsprøytet med Delaro 50 ml/daa ved aksskyting. Disse rutene ga 624 kg/dekar. Med samme gjødsling, men uten sykdomsbekjemping, ble avlingen 547 kg/daa, dvs. 77 kg lavere avling.

Delgjødsling og sopp

I tider med trang kornøkonomi er det viktig å gripe mulighetene som foreligger. Velger man å underoptimalisere sprøyteprogram eller redusere gjødslingen kan det fort være at man lurer seg selv. I dette forsøket var det klart best økonomi å optimalisere agronomisk praksis gjennom behovstilpasset bruk av plantevern i kombinasjon med delt gjødsling. 

Forsøksresultatene fra Finland viser at soppbekjempelse i kombinasjon med delt gjødsling har gitt økte avlinger samtidig som tilførte næringsstoffer er blitt optimalt utnyttet. Faktisk er det en kraftig undergjødsling av både fosfor og kalium, og dette kan ha bidratt til å redusere avlingspotensialet.

*Halmen er fjernet fra jordet i denne beregningen.

Det er viktig å understreke at bladgjødsling med nitrogen og svovel ikke kan erstatte en planlagt delgjødsling, fordi mengden av nitrogen og svovel som tilføres gjennom bladgjødsling blir for lav sammenlignet med tilførsel av f.eks YaraBela OPTI-NS. Imidlertid kan den kombinerte løsningen mellom delgjødsling og bladgjødsling utført i de finske forsøkene også være interessant under norske forhold. Praksisen gjør at man optimaliserer N-effektiviteten, sikrer proteinnivåene og samtidig minimerer legdefaren.