Features
mars 14, 2014

God effekt med polyfosfat i gjødselvanning

Kristalon GENA er en fullt vannløselig NPK-gjødsel. Kristalon GENA er utmerket til både vegetativ og generativ vekst, ettersom ammoniumbehovet ikke er like stort i den vegetative fasen med tanke på det lave karbonatinnholdet i norsk råvann.


Plantene på høyre side av bordet har fått 50 % av fosfatet som polyfosfat.

T.v. er det brukt PG Mix Super (50 % a) og t.h. kontroll.

Kristalon GENA brukes sammen med YaraLiva® Calcinit + magnesiumnitrat (MgN) i et A + B tanksystem, for å gi N, Ca og Mg etter plantenes behov. Kristalon GENA brukes fremst til potteplanter, sommerblomster og kryddervekster i jordkultur, men kan også brukes i frukt og bær. Nitrogenet i produktet består av 80% nitrat. 

Gjennom å bytte ut en del av det vanlige fosforet med polyfosfater får plantene flere hvite røtter, bedre farge, friskere bladverk, større og flere blomster og økt tilvekst. Kulturer med svakt rotsystem eller der man ofte har fosformangel, får økt tilvekst. 

Kristalon GENA er utviklet for torv og jorddyrking og brukes ikke i inaktive dyrkingsmedier som steinull eller pimpstein, på grunn av ammoniuminnholdet som utgjør 20% av totalt nitrogen.

Det finns flere ulike typer av polyfosfat på markedet, men det er kun Super FK som er testet på forsøksstasjoner og i dyrkingsforsøk gjennom flere år. Produktet har vært i kommersiell bruk i Holland og andre land i flere år.

Unikt lettopptakelig fosfor

Super FK inneholder en ny type fosfor med en annen virkemåte, nemlig polyfosfat. Polyfosfat forblir oppløst i næringsløsningen uansett pH-nivå i løsningen. Plantenes opptak av fosfor som polyfosfat påvirkes heller ikke av pH-nivået rundt røttene, heller ikke om det er høyt. 

Vanlig ortofosfat, som de fleste NPK og P-gjødselslag inneholder, felles ut i vanningssystemet som jern, magnesium- eller kalsiumfosfat vid pH-verdier over 6,2. Dette skjer ikke med polyfosfatet i Kristalon GENA. 

Risikoen for utfelling av spesielt kalsium, magnesium og jern minimeres. Tungløselige utfellinger av fosfater og hydroksider unngås. 

Fordeler med unike polyfosfater i Kristalon Gena

  • Kraftigere og mer vitalt rotsystem med flere hvite røtter kan gi opp til 20% økt til vekst. 
  • Raskere vegetativ start gir en kraftigere og tyngre plante. 
  • Bedre forgrening av planten
  • Bedre farge på blader og blomster, samt større blader. 
  • Plantene kommer tidligere i blomst og kan dermed selges 2-7 dager tidligere 
  • Dryppslanger og –dyser renses og forblir rene. 

Merk! Man får rene slanger og dyser på kjøpet med Super FK. Det muliggjør en jevn og optimal vanning. Det er viktig å spyle ut forurensninger etter noe tid, spesielt om du starter å bruke Super FK i gamle slanger med avleiringer fra utfelling. 

Effekter av Super FK i ulike kulturer

Roser, gerbera, orkidéer, potteplanter, sommerblomster og andra prydvekster som plantskolevekster f.eks. buksbom og juleroser. 

  • Blomstrende potteplanter får opp til 20 % høyre tilvekst. 
  • I rosedyrking kan meravling bli 10 % i tillegg til bedre kvalitet og kraftigere blomster. 
  • Gerbera gir 8 % flere blomster om 25-50 % av fosforet erstattes med Super FK. 
  • Generelt forbedres utviklingen i de fleste potte- og prydvekster. 

For innblanding i torv kan PG Mix Super anbefales, med 50 % Super FK av den totale mengden fosfat (se bilde 5). Magnesium bør tilsettes som magnesiumnitrat i A-tanken, der man har YaraLiva Calcinit

Skrevet av Peter van Schie, gjødselavanningsspesialist i Yara

Til høyre er det brukt 50 % polyfosfat, kontroll t.v.

Dryppslangen nederst på bildet har vært i kontakt med 100 % orthofosfat og den øverste slangen har vært i kontakt med Super FK (polyfosfat).