Features
mars 14, 2014

Ett tonn større potetavling

Ved: Håvard Simonsen

Ett tonn større salgsavling per dekar. Det er hva fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus tror potetprodusentene kan oppnå med optimal næringstilgang.


Optimal næringstilgang: Fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus tror avlingene kan økes betydelig bare potetplantene får optimal næringstilgang.

Findus kjøper årlig ca. 40 000 tonn poteter fra et 80-talls produsenter til sin fabrikk i Tønsberg, der pommes frites er hovedproduktet. 

– Vi har helt spesifikke krav til kvaliteten på råvarene, som knollstørrelse og tørrstoffinnhold, avhengig av hva som skal produseres. Og vi ønsker jevn kvalitet for å få størst mulig utbytte og unngå for mange omstillinger i produksjonslinjen, sier Solveig Haugan Jonsen som har det faglige ansvaret overfor potetleverandørene. 

Variasjoner 

Findus følger opp produsentene med konkrete dyrkingsråd for sortene bedriften bruker, planteanalyser i vekstsesongen, uttak av prøver av potetene både i åkeren og på lager, samt med råd om lagertekniske forhold. 

– Vi opplever ofte variasjoner i for eksempel tørrstoff innenfor samme potetparti, og når vi sammenligner mellom produsenter og fra jorde til jorde ser vi nærmest uforutsigbare forskjeller i avling og knollstørrelse. Disse variasjonene er der selv om man følger gjødslingsplanen og kompenserer for nedbør og andre forhold ved delgjødsling utover i sesongen. Dette fører til at noen tjener gode penger, mens andre får dårligere resultat. Vårt mål er derfor å bli enda mer presis i gjødseltildelingen, ikke minst for fosfor og kalium, men også når det gjelder å finmaske tildelingen av nitrogen internt på jordet, sier Haugan Jonsen. 

Hun forteller at bladanalysene Findus tar ut, der man analyserer plantesaften, bekrefter at det er stor variasjon i næringsstatus. 

– Vi ser forskjeller i både mikro- og makronæringsstoffer og nitratinnholdet i plantene både mellom skifter og innenfor samme jorde. Neste steg må være å ta prøver av nitratinnholdet i sesongen og kople dette mot gjødsling med N-sensoren, sier Haugan Jonsen.

Effekt av Yara N-Sensor

Hun understreker at det ikke handler om å gjødsle mest mulig, men sørge for at åkeren får akkurat de gjødselmengdene den trenger for at potetene skal bli modne og ha riktig tørrstoffinnhold. Haugan Johnsen sier tørrstoffprosenten bør være minst 21 prosent eller høyere. 

– Hvilke effekter har dere sett ved bruk av Yara N-Sensor? 

– Vi har sett at produsenter har levert poteter med mye mindre variasjon i tørrstoff sammenlignet med tidligere etter at de tok i bruk N-sensoren. Vi har også observert mindre variasjoner ved enkle prøveuttak på jordet. Dette holder ikke forskningsmessig og statistisk, men er svært interessante observasjoner som gjør at vi vil arbeide videre med dette, sier Haugan Jonsen. 

Store penger

I følge Haugan Jonsen vil mer presis gjødsling kunne ha stor betydning for produsentene. 

– Med optimal næringstilgang tror jeg det i gjennomsnitt kan være snakk om ett tonn i økt salgsavling for vår hovedsort Innovator, som benyttes i pommes frites-produksjonen, sier hun. 

For mange produsenter vil ett tonn økt salg per dekar utgjøre 25 prosent høyere bruttoinntekt. Høyere avling per dekar betyr også mindre areal med mer effektiv drift og kanskje mindre behov for leiejord. 

– Dette går direkte på bondens økonomi, og det er vi opptatt av i Findus. Skal vi ha med oss flinke potetdyrkere i framtida, må de ha god lønnsomhet, sier Haugan Jonsen.

Megalab: Findus følger opp produsentene med konkrete dyrkingsråd og bruker blant annet Yara Megalab planteanalyser i vekstsesongen for optimal næringsbalanse.Jevnere med Yara N-Sensor: – Vi har sett at produsenter har levert poteter med mye mindre variasjon i tørrstoff sammenlignet med tidligere etter at de tok i bruk Yara N-Sensor, sier Solveig Haugan Jonsen i Findus.