Features
mars 14, 2013

Gjødselproduksjon i Norge – viktig for norsk landbruk

Ved: Håvar Valved

En rekke investeringer i de to norske mineralgjødselfabrikkene i Glomfjord og Porsgrunn gjør at det produseres mer mineralgjødsel enn noen gang i Norge. Norske industriarbeidsplasser sikres og norske gjødselkunder kan tilbys et bredt sortiment med høy kvalitet- og leveringssikkerhet.


– Volummessig har 2012 vært rekordår for våre NPK-fabrikker både i Porsgrunn og Glomfjord. Porsgrunn produserte 2 millioner tonn NPK-gjødsel, mens Glomfjord produserte 550 000 tonn, sier Pål Hestad som er ansvarlig for Yaras gjødselfabrikker i Nord- Europa. 

– I Yara er det tett samarbeid mellom de nord-europeiske gjødselfabrikkene, og en rekke prosjekter gjennomføres kontinuerlig for stadig å øke kvaliteten i produksjonen. 

Yara setter også svært høye standarder for sikkerhet i produksjonen. Samtidig som produksjonsvolumet økes er sikkerhet alltid vår øverste prioritet, forklarer Hestad. 

Alle Yaras gjødselfabrikker har installert klimakatalysatorer som har blitt utviklet ved Yaras eget forskningssenter i Porsgrunn. Som et resultat er klimagassutslippene mer enn halvert. Dette gjør at Yara som eneste produsent kan tilby sine gjødselprodukter med klimagaranti, og garanterer mindre enn 3,6 kg CO2-ekvivalenter per kg N produsert. 

Rekordproduksjon 

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk. Her produseres det 45 ulike NPK-produkter, som sammen med ulike Kalksalpeterprodukter eksporteres over hele verden. 

En rekke systematiske kapasitets- og vedlikeholdsutbedringer de siste årene har gitt resultater. 

–Vi har gjort utbedringer som gjør det mulig å kjøre fabrikken mer intensivt og øker dermed totalkapasiteten. Over de neste tre årene har vi som målsetning ytterligere å øke produksjonsvolumet med 10%, og vil i 2015 kunne produsere 2,2 millioner tonn NPK i Porsgrunn, sier Hestad. Til sammenligning er det årlige forbruket av NPK-gjødsel i Norge ca. 350 000 tonn. 

Omlag 4% av totalvolumet i Porsgrunn selges i det norske markedet. Hoveddelen av NPK-produksjonen går til vekstmarkedene i Kina og Brasil, mens nesten halvparten av Kalksalpeterproduksjonen eksporteres til USA. 

Les mer om Yara Porsgrunn her

Verdens nordligste 

Også i Yaras fabrikk i Glomfjord var det rekordhøy produksjon i 2012. Anlegget, som er verdens nordligste mineralgjødselfabrikk, ligger innerst i Glomfjorden i Nordland, 3 mil nord for polarsirkelen. 30-35% av mineralgjødselproduksjonen i Glomfjord selges i det norske markedet. 

God tilgang på elektrisk strøm gjorde at Norsk Hydro startet byggingen av en ammoniakkfabrikk i 1947. I 1955 ble en NPK-fabrikk bygget og produksjonen ble senere utvidet. 

– Det gjøres stadig nye investeringer i fabrikken, og til sommeren vil vi skifte ut og installere nye energieffektive kompressorer i salpetersyrefabrikken. I tillegg rehabiliteres og utvides kaien, noe som vil øke totalkapasiteten og gjør det mulig å kunne laste større båter. De to investeringene har en kostnadsramme på tilsammen 200 millioner kroner, forklarer Hestad. 

Les mer om Yara Glomfjord her

Les mer om Yaras historie her

Tett samarbeid i hele verdikjeden 

Ser vi på de europeiske gjødselfabrikkene under ett, er det spesielt én ting som kjennetegner de norske fabrikkene i forhold til andre europeiske. 

– Det er det tette og godt samarbeidet mellom Porsgrunn og Glomfjord og det norske markedet. Tilbakemeldinger fra kunder og sluttkunder når raskt frem via markedsavdelingen i Yara til fabrikkene. Dette gjelder både tilbakemeldinger på kvalitet og logistikk, og jeg opplever derfor at Porsgrunn og Glomfjord i større grad tilpasser seg kunder og markedet enn i andre europeiske fabrikker, sier Hestad. 

Porsgrunn og Glomfjord - viktig for norsk landbruk 

Norge er et langstrakt land med store klimatiske forskjeller og et landbruk spredt over hele landet. Det er stor forskjell mellom nord, sør, øst og vest i hvilke vekster som dyrkes, avlingsnivå, jordas næringstilstand, årsnedbør med mer. 

Det er derfor viktig med et tilstrekkelig bredt sortiment med en sammensetning godt tilpasset norsk jordsmonn, for å kunne gjødsle optimalt i de fleste kulturer over hele landet. 

Yara selger omtrent 350 000 tonn Fullgjødsel i Norge, fordelt på åtte ulike formler med ulikt innhold av N, P, K, Mg og B, alle med høyt et høyt innhold av svovel (S). 

– Målsettingen til Yara og grossistene er å tilby rett gjødsel til rett tid og å få denne ut fra fabrikk til sluttbruker så effektivt og rimelig som mulig. Norge er et krevende marked å distribuere gjødsel i, særlig langs kysten. Det er forholdsvis små volumer og store avstander mellom de ulike lagersteder, sier Ola Nyhus, kundeansvarlig i norsk marked. 

– Yara Glomfjord er en forholdsvis liten NPK-fabrikk. Det gjør at den kan produsere små produksjonsserier og tilby et bredt sortiment. God leveringsdyktighet og fleksibilitet er en stor fordel som gjør at grossistene for eksempel kan bruke rutegående kystbåter for direkteskipninger til havner langs hele norskekysten, forklarer Nyhus. 

Det er flere grunner til at gjødselproduksjonen i Porsgrunn og Glomfjord er viktig for norsk landbruk: Sikre god leveringsdyktighet og fleksibilitet Nærhet til markedet og god dialog gjennom hele verdikjeden Sortiment med næringssammensetning til passet norsk jordsmonn, f.eks høyt S-innhold.

PorsgrunnGlomsfjord