Features
oktober 18, 2022

Råvaresituasjonen i Europa: Hvordan påvirkes norsk marked?

Ved: Anders Trømborg

Høye gasspriser gir redusert gjødselproduksjon i Europa og det kan være en reell risiko for underskudd kommende sesong. Tilgangen i det norske markedet er god med utgangspunkt i to store fabrikker og fleksibilitet i produktmiksen.


GJØDSELPRODUKSJONEN I EUROPA er svært avhengig av tilgang på naturgass.


Gjødselmarkedet er for tiden svært krevende, og prisene i norsk marked er på et nivå vi kun så i en kort periode etter krigsutbruddet i Ukraina 24. februar i år. Det ekstreme prisnivået er først og fremst knyttet til markedet for nitrogen, drevet av høye priser på gass og et begrenset tilbud. Markedet for fosfor og kalium har definitivt også sine utfordringer, men vi har noenlunde kontroll på tilgangen, og råstoffene har ingen direkte kobling til energimarkedet.

Gass er vår viktigste råvare

Gjødselmarkedet i Europa er svært tett knyttet opp til det europeiske gassmarkedet. For å kunne produsere nitrogenholdig gjødsel trenger vi ammoniakk NH3. Mange tror at vi bruker gass som energikilde, men faktum er at gass er vår viktigste råvare. Fra gass henter vi hydrogen og ved hjelp av energi og nitrogen fra lufta produserer vi ammoniakk. Ammoniakk kan vi så bruke til å produsere gjødsel – både urea, nitrater og YaraMila® Fullgjødsel®. Europeiske gjødselprodusenter sikrer seg ammoniakk enten ved å produsere den selv eller ved å importere den fra andre – ikke alle er fleksible på dette.

Tøft for europeisk gjødselindustri

I grove trekk kan man si at 65% av europeisk gjødselproduksjon er basert på ammoniakk produsert fra naturgass, og de resterende 35% er basert på innkjøpt ammoniakk. Gjødselproduksjonen i Europa er derfor svært avhengig av tilgang på naturgass. I takt med at tilgangen på gass i Europa har blitt stadig dårligere, har prisene steget. I løpet av sommeren 2022 steg prisene på gass så raskt og så mye at det ikke lenger var mulig å hente ut prisene i markedet – hverken på ammoniakk, urea eller nitrater. Situasjonen i Europa har vært helt ekstraordinær i høst og i perioder har kostnadene ved å produsere f.eks. urea vært det dobbelte av hva man kan kjøpe urea for i Nord-Afrika. Da sier det seg selv at det ikke er mulig for europeiske produsenter å fortsette produksjonen. Konsekvensen av dette var at europeisk gjødselindustri varslet nedstengning av all gassbasert ammoniakkproduksjon. Når vi i tillegg tar med at tilgangen på ammoniakk fra Russland til Europa nesten helt er stoppet opp som følge av logistikkutfordringer og sanksjoner, så står Europa i fare for å mangle ammoniakk/råvare til å kunne produsere den gjødselen man trenger til 2023-sesongen.

FORTSATT TRYGGE: Vi har en fleksibilitet som gjør at vi per i dag fortsatt er trygge på at vi skal levere den gjødsla som norsk marked behøver i 2023.

 

Redusert produksjon av nitrater

Urea er den mest brukte nitrogengjødseltypen globalt, og utgjør nesten 50% av det globale markedet. Europa bruker imidlertid mindre urea og mest nitrater (f.eks. OPTI-NS, SULFAN, Kalksalpeter og flere andre gjødseltyper uten P og K). Den europeiske gjødselindustrien produserer årlig ca. 20-21 millioner tonn nitrater. Frem til og med 2021 har også 4-5 millioner tonn nitrater vært importert fra Russland, et volum som nå er svært lite tilgjengelig. Med stans i store deler av den gassbaserte ammoniakkproduksjonen, anslår analytikere at så mye som 50% av den europeiske kapasiteten til å produsere nitrater kan være nede. Og uten Russland er det svært få alternativer utenfor Europa som kan bidra til å dekke behovet. Det skal imidlertid sies at gassprisene har falt noe tilbake i siste halvdel av september, og en del produsenter som varslet stans i ammoniakk- og gjødselproduksjonen har valgt å holde deler av produksjonen i gang. Dette gjelder også Yara. Utfordringen er at forutsigbarheten er veldig dårlig og en kald høst og vinter vil trekke gassprisene opp igjen.


Importert ammoniakk

Så hva er løsningen for Europa? De som kan produsere nitrater på importert ammoniakk (fra andre deler av verden) gjør det, og dette er en sentral del av Yaras strategi. Vi forventer også at en stor andel av nitratene blir erstattet av importert urea fra Nord-Afrika. Urea er i hovedsak aktuelt lenger sør i Europa hvor temperaturene er noe bedre egnet for omdanning av urea til nitrat i jorda. USA kan også til dels bidra med noe eksport av flytende nitrater. Det gjenstår også å se om det til tross for sanksjoner og relativt utbredt motvilje, vil komme mineralgjødsel fra Russland – både urea og nitrater. Jo lenger gassprisene er høye, desto større blir utfordringene.

Sortimentsendringer

Gitt situasjonen i Europa vil derfor Yara Norge i høst tilby en nitrogenrik NPK-gjødsel med svovel, som er lav på P og K (YaraMila® NPK 27-2-4). Dette har vi i all hovedsak gjort for å avlaste det europeiske nitratmarkedet og som følge av begrenset tilgang på våre rene nitrater som f.eks. YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S). Hvor store mengder som blir tatt inn til norsk marked vil avhenge av hvilken tilgang vi får på OPTI-NS 27-0-0 (4S) fremover. Begge Yaras norske NPK-fabrikker (Porsgrunn og Glomfjord) produserer i skrivende stund som normalt. Ved at vi nå tilbyr en 27-2-4 som erstatning for OPTI-NS ved behov, får vi en fleksibilitet som gjør at vi per i dag fortsatt er trygge på at vi skal levere den gjødsla norsk marked trenger til vekstsesongen 2023.

Enkelte mindre produkter som Yara tilbyr i norsk marked produserer vi ikke selv. I år har vi også hatt problemer med å skaffe enkelte av disse produktene, og dette er også årsaken til at OPTI-START™ 14-18-0 (4S) i 2023 sesongen vil erstatte OPTI-START™ 12-23-0 som vi har hatt i sortimentet tidligere.