Features
oktober 15, 2021

Leder: Det blåser fra alle kanter

Etter gode innhøstingsforhold over store deler av landet er årets avlinger kommet trygt i hus. Det snakkes mye om været i landbruket, og begrepet stormfullt kan definitivt brukes om det som nå skjer på verdensmarkedet. Vi opplever høye priser på innsatsfaktorer i norsk landbruk. Hva er det egentlig som skjer?


Anders Trømborg, Yara Norge

 

Stor etterspørsel etter landbruksråvarer gir stor etterspørsel etter gjødsel, og bidro til at prisene på gjødsel i Norge fikk en sterk oppgang i sommer. Utover høsten har prisen på naturgass skutt i været og den er nå nesten 10 ganger høyere enn for ett år siden. Energien fra gass er den viktigste innsatsfaktoren i moderne gjødselproduksjon, og ved inngangen til oktober er prisen så høy at flere produsenter ikke får dekket kostnadene. Derfor
oppstår det paradoksale at produksjon av sentrale innsatsfaktorer som
ammoniakk stenges ned samtidig som vi har en stor global etterspørsel etter gjødsel.

I slutten av september melder i tillegg Kina, verdens største eksportør av gjødselvarer, at de med stor sannsynlighet legger store begrensninger på eksport frem til sommeren 2022 for å sikre egen landbruksproduksjon. På toppen av det hele har man et svært krevende fraktmarked som både bidrar til høye kostnader og redusert kapasitet. Flere uheldige omstendigheter
gjennom høsten har bidratt til den krevende situasjonen vi nå ser. Dette gjelder også for en rekke andre innsatsfaktorer som strøm, metaller
og trevarer.

Selv om Norge nettopp er gjenåpnet etter COVID-19, er det nok av
utfordringer å ta tak i for norsk landbruk. Klima- og miljøutfordringene har ikke blitt mindre, og med åpne grenser er det også naturlig å forvente at kampen mot grensehandelen vil fortsette. Det beste man kan gjøre for klima, miljø, matproduksjon og økonomi er å utnytte ressursene optimalt. Yara vil fortsette å utvikle verktøy og løsninger som bidrar til optimal gjødsling i alle vekster, og vi vil fortsette samarbeidet med hele
verdikjeden om å ta ut potensialet i norsk grovfôrproduksjon.

Vi håper denne utgaven av Gjødselaktuelt kan gi noen nye ideer og ny
innsikt.