Features
oktober 14, 2017

Fullgjødsel® 22-3-10 som granulert vare over hele landet

Fullgjødsel® 22-3-10 er tilgjengelig som granulert vare over hele landet


Granulert gjødsel har noe kantete korn, mens prillet gjødsel har glatte og runde korn.

Endringen gir andre spredeegenskaper

Yara har to Fullgjødsel-fabrikker i Norge, henholdsvis Yara Glomfjord og Yara Porsgrunn. I disse fabrikkene brukes ulike metoder for å lage gjødselkorn, granulering av NPK-gjødsel i Glomfjord og prilling i Porsgrunn. Granulert gjødsel har noe kantete korn, mens prillet gjødsel har mer mer glatte og runde, glattere korn, som illustrert på bildet.

Dette påvirker spredeegenskapene ved at det for prillet gjødsel mates ut 15-20% mer enn for granulert ved samme sprederinnstilling. Når vi nå leverer granulert Fullgjødsel 22-3-10 også til Østlandet, er det derfor helt nødvendig å endre innstilling på gjødselsprederen. 

For kommende sesong vil det også være igjen noe prillet Fullgjødsel 22-3-10 i markedet. Vær derfor ekstra oppmerksom på hvilken type 22-3-10 du har bestilt. Det finnes spredetabeller for de fleste gjødselspredere, men ta gjerne kontakt med oss om du ønsker råd.

Ingen endring for Fullgjødsel 22-3-10 i småsekk

Fullgjødsel i småsekk (25 kg sekk på 1200 kg pall) pakkes kun ved Yara Glomfjord. Derfor har Fullgjødsel 22-3-10 i småsekk alltid vært granulert både på Østlandet og ellers i landet.

Som tidligere vil YaraMila Fullgjødsel 25-2-6 på Østlandet være prillet gjødsel fra Yara Porsgrunn. Andre Fullgjødsel-typer fra Yara, som Fullgjødsel 12-4-18 mikro, 18- 3-15, 20-4-11 og den nye Fullgjødsel 21-6-6 produseres i Glomfjord og er derfor granulert. Det står skrevet på emballasjen om gjødsla er granulert eller prillet.

Granulert gjødsel produseres på Yaras Fullgjødsel-fabrikk i Glomfjord.