Features
oktober 14, 2017

Bli kjent med Yaras apper

Få mer informasjon om Yaras apper: Yara Checkit, Yara TankmixIT, Yara Gjødsel og Yara N-App.


YARA CHECKIT

Yara CheckIT er en app med bilder av næringsmangler i ulike vekster, og konkrete gjødselanbefalinger for å rette på de ulike manglene.

YARA CHECKIT GIR DEG:

 • Mulighet til rask og enkel identifisering av ulike næringsmangler.
 • Gjødselanbefalinger for behandling av den aktuelle mangelen og alternative produkter anbefalt for å unngå tilsvarende mangelsymptomer påfølgende sesong.
 • Doseringsanbefalinger for YaraVita®- produktene i en rekke kulturer.

YARA TANKMIXIT

Yara TankmixIT er en database som inneholder testresultater for tankblandinger med YaraVita®-produktene sammen med andre flytende produkter.

YARA TANKMIXIT GIR DEG:

 • Informasjon om YaraVita®-produktet du skal bruke er fysisk blandbart med aktuelle blandingspartnere.
 • Mulighet til å be om blandbarhetstest av egen tankblanding hvis den ikke allerede er i databasen. Tjenesten er kostnadsfri og man får raskt svar på testen.

YARA GJØDSEL

 Yara Gjødsel er en app tilsvarende omregningstabellen i digitalt format. 

YARA GJØDSEL GIR DEG:

 • Et verktøy som beregner riktig gjødselmengde ut fra valgt mengde nitrogen/ pr. daa. I tillegg vil kalkulatoren beregne tilførselen av fosfor, kalium og svovel ved den valgte gjødselmengden.
 • En kort beskrivelse av Yaras gjødselprodukter i det norske markedet.

YARA N-APP NYHET

Yara N-App er et supplement til Yara N-Tester™ for å veilede deg som profesjonell dyrker til en sikrere nitrogengjødslingsstrategi.

YARA N-APP GIR DEG: 

 • Mulighet til enkelt å avgjøre hvilket utviklingsstadium kornet befinner seg i.
 • Et tydelig bilde av behovsberegningen av nitrogen basert på Yara N-Testerverdien.
 • En oversikt over viktige faktorer som skal tas hensyn til ved bestemmelse av delgjødslingsmengde.
 • Muligheten for å samle historikken av tidligere måleverdier og nitrogenanbefalinger.