Features
oktober 14, 2017

Utvidet distribusjonsløsning for Yara N-Sensor® i Norge

Sesongen 2017 var det 32 Yara N-Sensorer operative i Norge. Av disse brukes 30 på Østlandet og to i Trøndelag. Interessen for Yara N-Sensor® blant norske gårdbrukere er økende.


Vekstsesongen 2017 har gitt betydelig utfordringer med legde i sentrale kornområder. Forsøk og brukererfaringer med Yara N-Sensor over mange år viser at bonden kan oppnå noe redusert gjødselforbruk, jevnere åker, vesentlig mindre legde, lettere og økt kapasitet under innhøsting.

Yara Norge har besluttet å styrke distribusjonsleddet fra 1. september 2017 hvor Felleskjøpet Agri SA blir ny distributør i tillegg til eksisterende distributør Dataväxt AB.

En løsning med to distributører i Norge øker det geografiske nedslagsområdet, og vi tror flere planteprodusenter også utenfor de sentrale kornområdene på Østlandet vil se fordeler med å ta Yara N-Sensor i bruk i vekstsesongen 2018. 

Dataväxt vil opprettholde sin eksisterende salgs-, distribusjons- og servicemodell. Salgsstart hos Felleskjøpet Agri vil skje i forbindelse med «Bedre Landbruk» på Lillestrøm i midten av november.