Features
oktober 14, 2017

Vi presenterer agronomene i Yara

Yara Norge sitt agronomteam jobber for gode avlinger av høy kvalitet i norsk landbruk.


For å fremme riktig gjødsling er bred agronomikunnskap viktig. Vi jobber for å tilby gjødseltyper, gjødslingsstrategier, verktøy og hjelpemidler tilpasset behovet i norsk landbruk.

Gjennom sine erfaringer fra gårdsdrift, rådgivning, forvaltning og forskning vet de hvilke utfordringer og muligheter som norske bønder møter i hverdagen. Her følger en kort presentasjon av vårt agronomteam.

BERNT HOELBERNT HOEL 

Arbeider mest med: Korn, oljevekster og teamledelse. 

Bor: På Eidsvoll. Gård med korn og skog. 

Fartstid og erfaring: Yara Norge siden 2016. Jobbet med kornforskning i 25 år før det. Har skrevet doktoravhandling om «Vurdering av metoder for bestemmelse av nitrogenstatus i høsthvete».

TOVE SUNDGRENTOVE SUNDGREN

Arbeider mest med: Yara N-Sensor®, CropSAT, korn og oljevekster. 

Bor: På Ås, snart i Moss. 

Fartstid og erfaring: Yara Norge siden 2015. Mange år innen forskning og er i avslutningsfase med sin doktorgrad ved NMBU.

 

ANDERS ROGNLIENANDERS ROGNLIEN

Arbeider mest med: Gras og er den vi spør om alt. 

Bor: I Moss, Østfold, har gård i Tolga, Hedmark. 

Fartstid og erfaring: 10 år i Yara Norge, rådgiver, jordbrukssjef og melkeprodusent før det.

 

JAN-EIVIND KVAM-ANDERSENJAN-EIVIND KVAM-ANDERSEN

Arbeider mest med: Poteter, korn og grønnsaker. Apper og annen teknologi.

Bor: I Sem, Vestfold. Gård med korn, potet og grønnsaker. 

Fartstid og erfaring: Yara Norge siden 2015. Erfaring som rådgiver i Trøndelag før Yara.

NIELS HOLMENLUNDNIELS HOLMENLUND

Arbeider mest med: Gjødselvanning, grønnsaker og bær, veksthus som spesialfelt.

Bor: Utenfor København. 

Fartstid og erfaring: Yara i Norge, Sverige og Danmark fra 2017. 25 års erfaring i bransjen.