Features
oktober 14, 2017

Yara-stipendiater 2017

Ved: Tove Sundgren

For syvende året på rad har Yara-stipendet blitt utdelt til fire lovende studenter på Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Vi gratulerer!


Yara-stipendet skal motivere studenter til å velge masteroppgaver som kan bidra til økt matproduksjon, bedre produktkvalitet og et bærekraftig landbruk. Verden står foran store utfordringer med å skaffe nok mat og næringen trenger dyktige studenter. Masterstudenter kan hvert år søke om stipendet på totalt 200 000 kroner og støtten blir tildelt masteroppgaver som omhandler matproduksjon, planteproduksjon og tilgrensende fagområder. Ordningen er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Yara Norge. 

Les mer om stipendet her.

BJØRG KARIN DYSJALANDBJØRG KARIN DYSJALAND

Bjørg Karin skal undersøke hvilken betydning tettheten av gammel eng har for etablering av ny i forbindelse med direktesåing.

STUDIERETNING: Master i plantevitenskap. 

TITTEL FOR OPPGAVE: Forbetra teknikk for fornying av eng - kva betyr tettleiken til grassvoren for etableringssuksess ved direktesåing?

BLESS KUFOALORBLESS KUFOALOR

Hvilke fysiologiske egenskaper har bidratt til høyere avlingspotensial i norsk hvete? Det skal Bless undersøke i arbeidet sitt, blant annet med hjelp av spektrale vegetasjonsindekser. 

STUDIERETNING: Master i plantevitenskap. 

TITTEL FOR OPPGAVE: Analyse av den fysiologiske grunnen til avling i norsk vårhvete.

MAREN KJØREN LERAANDMAREN KJØREN LERAAND

Maren skal undersøke hvordan såmengde og nitrogentilgang påvirker sammensetningen av arter, og hvordan innholdet av flerårig raigras kan balanseres for å oppnå god avling og kvalitet av grovfôr.

STUDIERETNING: Master i plantevitenskap.

TITTEL FOR OPPGAVE: Dominans av flerårig raigras i artsblandinger etter såmengde og nitrogengjødsling – konsekvenser for fôrkvalitet og avling.

MARTIN PALIOCHAMARTIN PALIOCHA 

Gjennom arbeidet til Martin vil vi opparbeide detaljkunnskap rundt evolusjonen av vernaliseringsprosessen i en rekke grasarter. Hans arbeid vil bidra til kunnskap som er nødvendig for planteproduksjon i fremtidens klima. 

STUDIERETNING: Master i biologi. 

TITTEL FOR OPPGAVE: Evolusjon av vernaliseringsrespons i PACMAD-gras (Poaceae).