Features
oktober 14, 2017

- Rom for lønnsomhet

Ved: Håvard Simonsen

– Den enkelte bonde har spillerom innenfor rammene som landbrukspolitikken setter. Ved å drive godt og prestere over gjennomsnittet får man en bedre bunnlinje som ingen tar fra deg, sier landbruksrådgiver Ole Christen Hallesby.


STOR VARIASJON Blant de 80 brukene som har gjennomført Grovforøkonomi er det stor variasjon på kostnad ved å kjøre ut et tonn husdyrmøkk. Investering i slepeslange og stripespreder gir effektiv spredning av husdyrgjødsel. Systemet gir spredekostnader ned mot 20 kr per tonn, sammenlignet med snittet av 80 bruk på 53 kr/tonn.

Ofte er det litt for mye fokus på priser, kvoter og andre begrensninger enn mulighetene som ligger i å være selvstendig næringsdrivende. Hallesby, som har lang erfaring som strategisk og økonomisk rådgiver i landbruket, har ledet samlingene i Grovfôr 2020.

– Landbrukspolitikken har som mål at samfunnet får mat, bosetting og andre tjenester fra næringen uten for stor økonomisk innsats, og virkemidlene som brukes er i stor grad basert på gjennomsnittsbonden uttrykt gjennom referansebrukene. Mitt inntrykk er at mange bønder synes rammene som landbrukspolitikken setter er trange og ofte til hinder for utvikling. Men det er spillerom for den enkelte innenfor rammene. Ved å prestere over gjennomsnittet kan man få bedre lønnsomhet som gir grunnlag for investeringer og utvikling, sier han.

Oddbjørn Kval-Engstad er fagsjef i Grovfôr2020

Gjelder å drive smartere

Hallesby poengterer at veien til bedre økonomi slett ikke alltid handler om å drive større, snarere tvert i mot. – I stedet for å tenke større, mer volum og flere arbeidstimer, gjelder det å drive smartere, og her tror jeg det er mer å gå på. I grovfôrproduksjonen er dette synlig for eksempel ved at det er mer lønnsomt å produsere mer og bedre gras på arealer i nærheten enn å pådra seg kostnader ved å kjøre lange avstander. Det kan være vanskelig, men absolutt mulig, sier han.