Features
oktober 14, 2017

Planteanalyser som presisjonsverktøy i potet

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Profesjonelle potetdyrkere tar stadig i bruk nye verktøy for å optimalisere dyrkingsteknikken. Ved å følge opp åkeren med uttak av plante- og nitratprøver kan bøndene styre veksten og gjødsle riktigere for å heve avling og kvalitet.


STOR INTERESSE: Siri Abrahamsen i NLR Viken viser fram et forsøksfelt i Nitratprosjektet.

Dyktige bønder og rådgivere lytter og deler erfaringer når Siri Abrahamsen, rådgiver i NLR Viken, arrangerer markdag i potet i Lågendalen. På markdagen viste Siri fram forsøksfelt med ulike mengder nitrogen til sortene Asterix og Innovator. Hun demonstrerte også hvordan man tar ut nitratprøver med LAQUAtwin-måler og planteprøver for innsending til Yara Megalab®.

Geir Olav Næss er feltvert og dyrker Innovator til Findus med korn som vekstskifte. I åkeren med Innovator oppdaget han at noe ikke stemte. Deler av åkeren hadde stagnert i vekst og bladene hadde fått mørke flekker. Solveig Haugan Jonsen, potetrådgiver i Findus, sendte inn prøver til Megalab og resultatet viste fosformangel (se bilde til høyre).

BLADGJØDSLING med YaraVita® Solatrel® tidlig og sein, 2 P-mengder i grunngjødsling, 2,5 kg og 3,5 kg/daa. Middel for 8 felt 2011-2013.

Vil ta ut planteprøver tidlig

– Det som er verdt å merke seg er at det ved setting ble plassert mellom 5 og 6 kg fosfor pr. dekar i drillen og tett på settepotetene, nettopp på grunn av tidligere erfaringer med at Innovator er utsatt for fosformangel hos oss, bemerker Næss. Vi har funnet mangelsymptomer over hele åkeren, men vi ser helt klart at områdene med moldfattig sandjord har planter med de sterkeste symptomene på fosformangel. Neste år vil jeg ta ut prøver tidligere slik at eventuell fosformangel avdekkes 2-3 uker etter spiring og ikke rett før slutthypping, forteller Næss.

Bladgjødsling med YaraVita® SOLATREL®

Bladgjødsling er det mest effektive tiltaket for å tilføre fosfor i vekstsesongen. Solveig Haugan Jonsen anbefalte 1 l Solatrel pr. dekar for å unngå vekststagnasjon, og at behandlingen burde gjentas for å sikre nok fosfor til bladverket. I en tidligere forsøksserie, utført av NIBIO og NLR, ble det i gjennomsnitt funnet ca. 150 kg meravling pr. dekar for tidlig behandling med Solatrel i sorten Innovator (NIBIO 2013).

– Det er viktig å være tidlig ute med behandling for å sikre god næringstilførsel før knolltilveksten setter i gang for fullt. Framover vil jeg bruke Solatrel tidlig hvis starten på sesongen er preget av nedbør og dårlige vekstbetingelser, eller om planteprøver viser relativt lave fosforverdier. Da kan jeg i hvert fall i ettertid vite at jeg har gjort det jeg kan for å unngå fosformangel, konkluderer Næss.

SVARET PÅ PRØVEN fra Yara Megalab viser lavt innhold av fosfor.

MANGELSYMPTOMER i sorten Innovator som blant annet har tatt opp lite fosfor.

OPPSKRIFT: HVORDAN Å TA UT EN BLADPRØVE

Ta ut det siste fullt utviklede bladet (3. el. 4. bladet ovenfra) og riv av småbladene slik at bladstilken blir igjen. Når du har plukket 30-40 bladstilker ulike steder i åkeren, kan du bruke disse til å måle nitrat i plantesafta, eller sende de til Yaras Megalab i England for fullstendig næringsanalyse. Denne tjenesten koster i dag kr 250,- pr. prøve og kan avdekke både makro- og mikronæringsmangler.