Features
oktober 14, 2017

Potetrådgivere på fagtur til Yara Hanninghof

Potetrådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) arrangerte i sommer fagtur til Yara Hanninghof i Tyskland. På forskningsstasjonen møtte de Yara sine potetforskere og utvekslet erfaringer, kunnskap og tiltak for å optimalisere dyrkingen.


POTETRÅDGIVERE fra Norsk Landbruksrådgiving, Tromspotet, Maarud og Yara tok turen til Tyskland for å besøke bl.a. Yara Hanninghof (bilde over) og en chipspotetdyrker for Intersnack (bilde nederst i saken).

Anke Kwast, direktør for agronomisk forskning i Yara, understreket viktigheten av å gjøre riktig tiltak på rett sted til rett tid i potetdyrking. – Potetplanten har et svært intensivt opptak av næringsstoffer, og venter man for lenge med delgjødsling i potet, eller dersom næringsstoffene ikke er tilgjengelige når planta trenger det, vil konsekvensen være avlings- og kvalitetstap, fortalte hun.

Siri Abrahamsen, rådgiver i NLR Viken og Borghild Glorvigen, fagkoordinator i NLR, snakket om behovet for verktøy for å styre gjødslingen i potet, og delte erfaringer fra Nitratprosjektet. Maarten de Voogd, potetansvarlig i Yara, poengterte viktigheten av å ha friske settepoteter med god næringsstatus. Han sammenlignet settepoteten med et batteri - det må være fulladet foran neste års vekstsesong. I tillegg viste seniorforsker Holger Brück frem sensorer som registrerer vannbalansen i jorda, og beregner når det er behov for vanning i potet.

En lady med utfordringer

I tillegg til besøket på Hanninghof var de på flere gårdsbesøk, på Grimme sin fabrikk og på chipsfabrikken til Intersnack, som er moderselskapet til Maarud. I Norge er Lady Claire hovedsorten brukt til chips, mye på grunn av lavt akrylamidinnhold. Lady Claire er relativt nitrogenkrevende og nye forsøk viser at man kan gå opp 15-20 % på nitrogenmengde i forhold til norm. Samtidig må nitrogenmengden tilpasses lokale forhold slik at tørrstoffinnholdet, lagringsevnen, og chipsfargestabiliteten ikke svekkes.

– Det er viktig at Lady Claire har god tilgang på nitrogen helt fra oppspiring, forklarer Jan Arne Broen, rådgiver i Maarud. – Lady Claire har såkalt «bestemt vekst» slik at sorten stagnerer i vekst hvis den går tom for nitrogen. Går den tom for nitrogen i løpet av vekstsesongen er det vanskelig å få i gang veksten igjen og den vil ende opp med et lavt tørrstoffinnhold, konkluderer Broen. Sorten er i tillegg svak for magnesiummangel og det kan være aktuelt å bladgjødsle med Yara-Vita® MAGTRAC® en til to ganger i sesongen for å unngå at riset visner for tidlig.