Features
oktober 14, 2017

Næringsstoffer påvirker grasets utvikling

Ved: Anders Rognlien

Bladanalysene til Megalab i 2017 indikerer at mye gras er underoptimalt gjødslet. Er graset stresset grunnet næringsmangel, vil bladveksten avsluttes tidlig og graset vil raskt sette frøstengel. Konsekvensen er lavere grasavling.


NURMI 2017 er den store “happeningen” i finsk grasdyrking. Fagdagen samler årlig 5000 finske kjøtt- og melkeprodusenter. Fokus på Nurmi 2017 er mekanisering og forbedret agronomisk praksis innen finsk grasproduksjon.

Vanskelig å tolke mangelsymptomer i gras

I korn og potet kan man ofte se typiske mangelsymptomer, som muliggjør å identifisere hvilket næringsstoff som er i underskudd. I gras er det vanskeligere, da man må være svært observant for å se hvilket næringsstoff som mangler. Hovedinntrykket er at graset generelt er lyst på farge og ofte blir man skuffet over lav avling når graset høstes. Plantene med kaliummangel på bildet har «hengende» bladverk. Årsaken er at kalium regulerer saftspenning i bladene, og i en mangelsituasjon vil planten falle sammen. I tillegg vil kaliummangel også føre til dårligere utnyttelse av tilført nitrogen.

Næringsmangler påvirker rotutbredelse

At næringsmangel hemmer bladvekst er velkjent, men mindre kjent er det at næringsmangler også påvirker rotutvikling. På bildet (under) ser vi gras som er dyrket i glassrør, der vi har fjernet ett enkelt næringsstoff for å studere hvordan plantene påvirkes. Både fosformangel, nitrogenmangel og svovelmangel påvirker tydelig røttenes utbredelse, sammenlignet med planten som har fått balansert gjødsling med alle næringsstoffer (helt til venstre i bildet).

PLANTE 1: Planten til venstre i øverste bildet er gjødslet balansert, det vil si at den er tilført alle næringsstoffer. Bladverket er frodig, og graset har en mørk grønn farge. Legg merke til de dype, friske røttene som strekker seg nedover i jordprofilet.

PLANTE 2: Graset er gjødslet med alle næringsstoffer, bortsett fra fosfor. Fosfor har avgjørende betydning på planters rotutvikling. Vi ser tydelig at rotutviklingen er unormal, med et tett forgrenet rotsystem ned til 3-4 cm dybde. 

PLANTE 3: Graset mangler kalium. Kalium sin viktigste oppgave er å holde planten saftspent. Det er enkelt å se at bladmassen «henger ned», sammenlignet med den velgjødslede planten helt til venstre. En klar indikasjon på lav kaliumforsyning.

PLANTE 4: Nitrogenmangel gjør at forholdet mellom bladmasse og planterøtter endres. En stor del av plantens livskraft brukes på utvikle røtter for å finne mer N nedover i jordprofilet. Bladverket er svært lyst sammenlignet med kontrollplanten til venstre.

PLANTE 5: Svovelmangel gir betydelig vekststagnasjon. Rotsystemet søker nedover, men i denne situasjonen blir røttene svært tynne, sammenlignet med potten ved siden av der nitrogenmangel er problemet.