Features
oktober 14, 2017

Grovfôr – det største økonomiske potensialet i norsk landbruk

Ved: Håvard Simonsen

De har valgt ulike strategier, men er begge blant landets mest effektive grasdyrkere. Arne Hernes og Bjørn Groven på Ørlandet produserer grovfôret en krone billigere pr. fôrenhet sammenlignet med gjennomsnittet. Sånt blir det penger av. 790 000 kroner for samdrifta hos Hernes og 275 000 kroner hos Groven.


STORE PENGER Ørlandet-bøndene Bjørn Groven og Arne Hernes tjener hundretusener på god og rimelig grovfôrproduksjon. Her i samtale med Anders Rognlien i Yara.

- Gårdsbruk som kan kombinere korn og gras har en fordel sammenlignet med resten av brukene som er analysert. Korndyrking og grønnfôr gir regelmessig fornying av enga, og det er enklere å få til god jordkultur samt god ugraskontroll. Likevel, resultatet Hernes og Groven får til er imponerende, sier agronom Anders Rognlien i Yara Norge.
 
– De viser hvor effektiv grovfôrdyrkinga kan bli når man har klare mål og strategier, og de jobber hele tiden for å bli bedre. Dette betyr svært mye for lønnsomheten. Jeg mener bedre grovfôrdyrking representerer det største økonomiske potensialet vi har i norsk landbruk, sier Rognlien.

Unikt datagrunnlag

Hernes og Groven er blant de knapt hundre bøndene som til nå har deltatt på samlingene i Grovfôr 2020, der alle har levert inn omfattende opplysninger om sin produksjon. I høst arrangeres ytterligere fire samlinger rundt om i landet.

– I løpet av året vil ca. 250 melkebruk analyseres, for å identifisere mulige forbedringer i dyrking og innhøstingslinjer. Dette er et unikt datamateriale som gir oss helt nye muligheter til å gå i dybden på hvilke faktorer som påvirker og avgjør resultatene i grovfôrproduksjonen, sier Rognlien.

– Grovfôr 2020 og det nye analyseverktøyet Grovfôrøkonomi vekker nå interesse internasjonalt, forteller han.

Forståelse av egen produksjon

Grovfôrøkonomi er et verktøy som viser økonomiske konsekvenser av ulike agronomiske tiltak og strategier i grovfôrproduksjonen.

– Grovfôrøkonomi øker innsyn i og forståelse av egen grovfôrdyrking. Det er et uavhengig verktøy og godt beslutningsgrunnlag for å endre praksis og å ta i bruk ny teknologi, sier Rognlien. Han peker på at økonomiske konsekvenser ofte er ufullstendig beskrevet i forskningsrapporter og markedsmateriale.

– Hvis du ønsker å bli bedre og effektivisere egen grasproduksjon, vil jeg anbefale å delta på Grovfôr 2020-samlingene og benytte Grovfôrøkonomi, sier Rognlien.

STØRSTE POTENSIALE – Jeg mener bedre grovfôrdyrking representerer det største økonomiske potensialet vi har i norsk husdyrhold – ja, i hele norsk landbruk, sier Rognlien.