Features
oktober 14, 2017

Tilpasset delt gjødsling

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Ny i sortimentet til Yara Norge er Fullgjødsel 21-6-6. Denne gjødseltypen er skreddersydd delt gjødsling på skifter der det har vært vanskelig å dekke behovet for fosfor i vårgjødslingen.


Jan-Eivind Kvam-Andersen jobber som agronom i Yara-Norge

 

Fullgjødsel 21-6-6 passer der man trenger å øke mengden fosfor på grunn av middels til lave P-AL tall, store avlinger, eller ønsker en mer rasjonell våronn gjennom redusert gjødselmengde ved såing. Som de andre Fullgjødseltypene er Fullgjødsel 21-6-6 tilpasset norske forhold, ved at den inneholder svovel, bor, magnesium og kalsium.

Hvordan bruker jeg Fullgjødsel 21-6-6 i delt gjødsling?

Ved å bruke Fullgjødsel 21-6-6 kan man redusere vårgjødslingsmengden og legge mer av nitrogenet ved delgjødsling. Nye forsøk (2014- 2016, NIBIO/NLR) viser at man taper avling ved å redusere vårgjødslinga ved såing fra 11 til 8 kg N, men kompenserer mye ved å øke delgjødslingen slik at totalmengden blir den samme. Det anbefales ikke å gi mindre enn 8 kg N/daa om våren i Fullgjødsel, ettersom man må da være svært tidlig ute med delgjødsling for å unngå vekststagnasjon. Det vil også være større risiko for at næringen blir for seint tilgjengelig hvis man får en tørkeperiode etter delgjødsling.

Dekker fosforbehovet

Hvis man ligger på et avlingsnivå på 5-600 kg/daa eller høyere, og for eksempel har et middels P-AL nivå på 6, er Fullgjødsel 21-6-6 et godt alternativ. Fordi fosfor er svært viktig tidlig i sesongen, bør fosforet gis ved vårgjødslingen. Ved en planlagt vårgjødsling med 10 kg N/daa gjennom Fullgjødsel 21-6-6 (49 kg/daa), tilfører man 2,7 kg P/ daa. Kun når P-AL er 3 eller lavere, og avlingsnivået er over 600 kg/ daa trenger man en mer fosforrik gjødseltype enn dette. Fullgjødsel 21-6-6 sikrer god fosfortilgang om våren, men jorda bør ha bra kaliumstatus, hvis ikke bør man delgjødsle med OPTI-NK™ 22- 0-12 3S for å sikre tilstrekkelig kaliumforsyning. På jord med god fosforstatus er Fullgjødsel 20-4-11 eller Fullgjødsel 22-3-10 fortsatt det riktige valget til vårgjødsling i en strategi med delt gjødsling.

Etterlengtet i kornområdene

– Fullgjødsel 21-6-6 ser vi som en aktuell gjødseltype på areal hvor kaliumreservene er gode, kombinert med driftsopplegg med delt gjødsling og hvor man tar høye avlinger, forteller Håvar Hanger, kornrådgiver i NLR Trøndelag. – Med andre gjødseltyper kan det ved et slikt driftsopplegg bli tilført for lite fosfor. I Trøndelag har vi en del leire og siltjord med høye kaliumtall og lave fosfortall, hvor denne gjødsla kan passe godt, også ved lavere avlingspotensial, konkluderer Hanger. – På Romerike ser vi en fallende trend for jordas fosforstatus, og hos mange dyrkere har det vært underdekning på fosfor i gjødslingsplanen, sier rådgiver Jan Stabbetorp ved NLR Øst. Vi har manglet en gjødseltype som dekker behovet hos disse. Videre er det kjent at fosforet er mindre plantetilgjengelig enn det P-AL- tallene indikerer på leirjorda med høy pH hos oss, fortsetter Stabbetorp. Fullgjødsel 21-6- 6 passer derfor godt i vårt område, spesielt på leirjord og er ypperlig i en strategi med delt gjødsling til korn, konkluderer Stabbetorp.

NORMBEHOV FOR P-GJØDSLING I KORN I KG P/DAA, ved ulik avling og P-AL nivå, halm moldet ned*. 10 kg N i Fullgjødsel 21-6-6 (49 kg/daa) gir 2,7 kg P, mens 10 kg N i 20-4-11 (51 kg/daa) gir 1,8 kg P/daa. Fullgjødsel 21-6-6 vil særlig være aktuell i de gule rutene. *Fjerner man halmen øker fosforbehovet med 0,3 kg/daa.YARAMILA® FULLGJØDSEL® 21-6-6 

  • Produksjonssted: Yara Glomfjord
  • Kornform: Granulert
  • Emballasje: 600 kg storsekk