Features
oktober 14, 2017

Leder: Bondens hverdag

Ved: Markedsjef i Yara Norge, Øystein E. Jørem

«Hvordan tilpasser du deg en stadig mer digitalisert hverdag? Utviklingen går i en rasende fart.»


Øystein E. Jørem er markedssjef i Yara Norge og er sivilagronom i landbruksøkonomi fra NMBU.

Utviklingen går i en rasende fart. Flere av oss tenker at bruk av GPS og autostyring på traktoren er digitalisering nok. Men den digitale utviklingen handler om så mye mer.

Yara har allerede benyttet sensorteknologi for registrering av biomasse som retningslinje for agronomisk riktig gjødsling i 20 år. Det er nå ca. 35 Yara N-Sensorer ute på norske gårdsbruk. I tillegg til nåværende distributør Dataväxt, er vi glade for at også Felleskjøpet Agri nå denne høsten vil begynne å distribuere Yara N-Sensor®. Yara er trygge på at flere distribusjonskanaler gjør Yara N-Sensor enda mer attraktiv for norske bønder.

Hvordan bruker bonden data som sensorene samler inn? Alle slike data er den enkelte bondes eiendom, og for at bonden enkelt skal kunne bruke denne informasjonen, utvikler flere aktører plattformer hvor data kan samles og forslag til agronomiske dyrkingstiltak genereres. Riktig kunnskap og god oversikt er en forutsetning for å gjøre gode tiltak som optimaliserer drifta.

Yara har som et eksempel analysert flere hundre bladprøver i gras innhentet hos norske grovfôrdyrkere. Altfor mange av analysene viser mangel på mikronæringsstoff. Her har Yara, våre distributører av mineralgjødsel og rådgivningsaprådgivningsapparatet en felles utfordring. Vi må utnytte den digitale utviklingen til å etablere plattformer for å formidle kunnskap som medvirker til at graset tilføres de næringsstoffene det trenger for å utnytte potensialet. Hvordan endrer vi fokus i vår felles kommunikasjon med bonden? Utfordringen er herved oversendt.

Vekstsesongen vi har lagt bak oss har vært utfordrende. Yara lever av og med den norske bonden. I skrivende stund sliter mange bønder med potensiell grovfôrmangel til innefôringssesongen, uhøstet korn og høstet korn med forringet kvalitet. Lagringsgrønnsaker står fortsatt uhøstet. Været rår vi ikke over, og slike depressive tilstander går lett ut over humør og pågangsmot. Gode naboer er ubetalelig, og vi oppfordrer alle til å hjelpe naboen din med det du kan. 

Neste gang er det kanskje din tur.