Features
oktober 14, 2016

Sink- og fosformangel i byggåker på Nord-Vestlandet

Ved: Jan-Eyvind Kvam-Andersen

Bladprøver er et nyttig verktøy for å avdekke årsaken til misvekst hos planter. Frode Grønnmyr, rådgiver i Landbruk Nordvest, fikk erfare dette i sommer da han sendte inn bladprøver fra en sturende åker. Høy pH var trolig årsaken til næringsmangelen.


Sink- og fosformangel i byggåker på Nord-Vestlandet

Det kan være mange grunner til at en byggåker sturer, og det er ikke alltid at det har sammenheng med næringsmangel. Hvis man mistenker næringsmangel, kan bladprøver gi svarene man trenger. Yara tilbyr rimelige analyser gjennom MEGALAB og det har gjort at terskelen for å sende inn bladprøver er mindre enn den var for noen år siden. I tillegg kan det være lurt å ta ut en jordprøve for å undersøke pH og andre jordparametere på skiftet.

Høy pH førte til mangel

Da rådgiveren i Landbruk Nordvest kom over en byggåker med mangelsymptomer og dårlig vekst, sendte han inn bladprøver. Resultatet fra MEGALAB viste blant annet mangel på sink og fosfor. Dette er mangler som ofte er knyttet til pH, og da jordprøvesvaret kom, viste det seg at pH lå på 7,4 noe som er svært høyt på sandjord. Gårdbrukeren ble anbefalt å bruke YaraVita MANTRAC PRO og YaraVita ZINTRAC, eller YaraVita GRAMITREL som standard bladgjødsling framover, dette for å forebygge mikronæringsmangel. 

Fosformangel i bygg kjennetegnes av dårlig busking og redusert vekst, og gjerne rødlige stengler. For å få nok fosfor fra våren av, er YaraMila Fullgjødsel 20-4-11 den gjødseltypen i sortimentet som er best egnet. Oppdager man fosformangel i en åker, er det mest effektive tiltaket D Sink- og fosformangel i byggåker på Nord-Vestlandet Sink- og fosformangel i byggåker på Nord-Vestlandet – Gjødselaktuelt – Nummer 2, 2016 å bladgjødsle med YaraVita SOLATREL som blant annet inneholder fosfor.

Følg opp åkeren

Bladprøven viste også lave magnesiumverdier. Jordprøven viste Mg-AL tall på 9, noe som ikke er kritisk lavt. Det kan allikevel være lurt å følge opp med ny bladprøve til neste år, for å se om magnesiuminnholdet i plantene fortsatt er lavt.

Bladprøver avdekker næringsmangel i byggåkeren. Se tabell til høyre.Resultatet fra MEGALAB viste lavt innhold av sink og fosfor i tillegg til magnesium.

MEGALAB™ Er et internettbasert jord- og planteanalysesystem som opererer gjennom et nettverk av 30 laboratorier. Årlig utføres 200.000 jord- og planteanalyser på vegne av Yara for gårdbrukere over hele verden.

Sinkmangel i bygg Sinkmangel i bygg kjennetegnes ved at bladene får en blekgrønn farge, og at midtre eller nedre deler av bladene får visne felt. Ofte flyter disse visne partiene sammen og bladet vil da knekke. (Foto: Frode Grønnmyr, Landbruk Nordvest).

Bladprøve er en representativ innsamling av plantemateriale fra åkeren. Bladanalyser har blitt et nyttig verktøy for å avdekke faktorer som begrenser avlingspotensialet. Din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving er viktig for korrekt tolkning av analysesvarene. Uttak av selve bladprøven kan korn- og potetdyrkere i større grad utføre selv.