Features
oktober 14, 2016

Leder: Har du vinnerskalle?

Ved: Markedsjef i Yara Norge, Øystein E. Jørem

«Er du av typen som er svak for sport, men bare på skjermer og bare når vi vinner?». Høres sitatet kjent ut? Undertegnede har lånt det fra sangen «Her kommer vinteren» med Jokke & Valentinerne. Hva har så dette med norsk landbruk å gjøre, spør du sikkert.


Årets avlingskamp 

Jo, våger du, og strekker du deg etter å vinne? Ikke nødvendigvis det å vinne over naboen eller andre, men over deg selv? Årets avlingskamp i gras har satt fokus på agronomi og dyrkningsteknikk. Vi opplever fantastisk dyktige grasprodusenter som tør å utfordre oppleste og vedtatte sannheter. Nye hjelpemidler tas i bruk for overvåking av avlingen i løpet av vekstperioden. Som eksempel nevnes at Yara tilbyr rimelige bladprøver og tolking av disse i stadig nye kulturer, og ønsker å tilby dette i gras fra neste sesong. Ny teknologi for avlingsregistrering i gras kommer, og gjøres tilgjengelig på løpende bånd framover. Ta teknologien i bruk! For hvordan skal du kunne vinne over deg selv hvis du ikke vet hva du høster? Vi gleder oss til at vinneren av Avlingskampen 2016 offentliggjøres!

Våger du å la være? 

Når dette leses er kornhøsten 2016 forhåpentligvis velberget i hus. Ingen vekstsesong er lik foregående, og det gjelder i høyeste grad for dette året også. Forsommertørke satte sine spor i enkelte kornområder. Men regnet som kom fra midten av juni rettet opp mye, og mange har klart kravet til protein i hvete. Vi ser økt fokus på og interesse for en siste delgjødsling i hvete. «Våger du å la være?», spør vi i Yara. Prisforskjellen mellom fôr- og matkvalitet på hvete, gjør det interessant å benytte verktøy som håndholdt eller traktormontert Yara N-Sensor® for å tilpasse N-gjødslingen til avlingspotensialet i hveten. 

Prisreduksjon

Vi er nå inne i ny gjødselsesong og prisene på gjødsel har falt til sitt laveste nivå siden 2010 og er vesentlig lavere enn i samme periode i 2015. En prisreduksjon på rundt 15% på mineralgjødsel er mye og gjør det enda mer lønnsomt å øke innsatsen for å ta store avlinger av god kvalitet. God høst!

Les utvalgte artikler fra Gjødselaktuelt høst 2016 nedenfor eller last ned PDF av magasinet.