Features
oktober 14, 2016

Jordnær forskning for nordiske forhold

Ved: Håvard Simonsen

Yara har rustet opp sin forsøksgård Kotkaniemi utenfor Helsingfors til et senter for gjødsling og plantekultur for hele Norden.


Jordnær forskning for nordiske forhold

– Vi trenger dialog med brukerne for å utvikle ideer og ønsker å se flere bønder her i Kotkaniemi, også fra Norge, sier Jari Pentinmäki. Pentinmäki er markedsdirektør for Norden, og viser til at det er store likheter i dyrkingsbetingelsene i de nordiske landene. 

Samarbeid med Graminor

Samarbeid med Graminor i år er det også innledet et samarbeid mellom Yara og foredlingsselskapet Graminor om utprøving av dyrkings- og gjødslingsstrategier for norske kornsorter i Kotkaniemi. De norske sortene er blitt svært populære i Finland og dyrkes nå på et større areal her enn i Norge. – Hovedtanken bak samarbeidet er at forsøkene gir oss informasjon om hvordan våre sorter oppfører seg med ulike gjødslingsregimer.

Foran Norge

– Forsøkene i Kotkaniemi har lange tradisjoner og er kjent for å være svært brukerorienterte. De tar ofte utgangpunkt i praktiske problemstillinger for bonden og prøver ut gjødslingskonsepter som bøndene har direkte nytte av. – Finnene har blant annet kommet lengre når det gjelder å fange opp ulik dyrkingsintensitet i forsøkene. Forsøkene har flere varianter av delgjødsling og gjødslingsnivåer, sier Rognlien, og legger til at forsøkene i Kotkaniemi også omfatter bruk av bladgjødsling med tilføring av mikronæringsstoffer. 

– Vi vet forholdsvis lite om hvordan ulike kornsorter, og andre vekster, responderer på andre næringsstoffer enn de vi tradisjonelt tilfører med Fullgjødsel. Her ligger det trolig et uforløst potensial. Forsøkene i Finland vil kunne åpne for en mer variert dyrkingspraksis der vi tilfører de ulike sortene næringsstoffer mer presist etter hva plantene har behov for gjennom hele vekstsesongen. Rett og slett en mer sortsavhengig gjødsling, sier han.