Features
oktober 14, 2016

Gjødslingsråd via SMS ga god uttelling!

Vår digitale hverdag åpner nye muligheter for effektiv rådgiving. Her kan du lese et konkret eksempel på hvordan kommunikasjon kan skje ved hjelp av nye rådgivningsverktøy som bladanalyser gjennom MEGALAB™ og bildedeling. Gårdbrukeren må fatte beslutningen, men mobilteknologi gir nye muligheter for brukerstøtte.


Anders Rognlien, Agronom i Yara Norge