Features
oktober 14, 2016

Framoverlente bønder i Buskerud og Telemark

Ved: Jan-Eivind Kvam-Andersen

Kornrådgivere fra hele landet var på besøk i Buskerud og Telemark for å lære mer om korndyrkingen i området. På veien møtte de bønder som satser og tar høye avlinger av god kvalitet.


- I Midt-Telemark er det en del bønder som er meget interesserte, og også flinke som korndyrkere. Interesse og aktivitetsnivået er derfor ganske høyt her, forteller Per Ivar Hanedalen, rådgiver i NLR Østafjells. Første stopp på programmet var hos forpakter av Holla og Ulefoss Hovedgård, Henrik Kjeldsen, som delte erfaringer rundt sin nye investering – en direktesåmaskin av typen Väderstad Seed Hawk. Det ble en god diskusjon rundt radavstanden som er 25 cm på denne såmaskinen, og Henrik var så langt fornøyd med avlingsnivået.

Høye avlinger krever høy N-gjødsling

Videre gikk turen til Simen Settendal i Lunde, som driver med frøproduksjon av engrapp, engkvein og hvitkløver i tillegg til korndyrking. Utfordringen med hvitkløver er å treffe på riktig høstetidspunkt. Ujevn blomstring kan føre til at noen av frøene er modne, mens andre fortsatt er i full blomst. – Man må gå i enga og vurdere, og til slutt må en bare bestemme seg, forklarer Simen. 

Rådgiverne fikk også en tur i høsthveteåkeren til Settendal. Han har normalt gode avlinger, og har de siste par årene ligget i grenseland på protein i høsthveten. Noen av rådgiverne løftet litt på øyenbrynene da han nevnte gjødselnivået som lå på ca. 25 kg N per daa, men tar man 1000-1100 kg per daa slik som fjorårets avling ble, så er det viktig å gjødsle deretter.

Manganmangel i hvete

Fagsjef i NLR Østafjells, Erik Hørluck Berg, hadde også forberedt en problemstilling. En lysegul vårhveteåker på Steinsletta i Buskerud viste næringsmangel, men hvorfor? Etter å ha konstatert at det var manganmangel, ble det brukt penetrometer for å se om det var forskjell i jordstruktur mellom der det var mangel og der det var grønne blad. 

Det var det ikke, men jordprøver viste mye høyere pH der det var manganmangel enn på de friske områdene av åkeren. Dette stemmer bra i forhold til at mangan blir mer utilgjengelig for planta ved pH over 6,5. Erik Hørluck Berg hadde også med bladprøver som bekreftet mangelen, og bonden ble anbefalt å bruke YaraVita MANTRAC PRO, eventuelt YaraVita GRAMITREL forebyggende fra neste år.

Manganmangel i vårhvete på jord med høy pH.

Normale verdier av mangan på deler av skiftet med lavere pH.