Features
oktober 15, 2015

Mer effektiv kvigefôring

Yara-stipend for oppgaven: «Effekt av fôring fra tre måneders alder og fram til drektighet på melkeytelse i første og andre laktasjon»

Jeg ble veldig overrasket over å få Yara-stipend, og selvfølgelig veldig glad. Det var vel en god søknad, ler Øystein Haga Kaldahl. Kaldahls mastergradsarbeid om mer ef fekt ivt kvigeoppdrett er en liten milepæl ved at han tildeles Yara-stipend for et spennende og viktig husdyrtema. 

– Enkelt fortalt handler arbeidet om å få til raskere oppfôring av kviger fram mot kalving, og hvordan dette vil påvirke melkeytelsen i første og andre laktasjon, sier Kaldahl. 

LØNNSOMT OG BÆREKRAFTIG

Kaldahl peker på at en raskere og mer effektiv oppfôring av kviger selvfølgelig handler om økonomi i melkeproduksjonen, men også om en mer bærekraftig produksjon fordi ressursene vil utnyttes bedre. 

– I dag er kviger i gjennomsnitt 26 måneder når de kalver første gang, mens vi gjør forsøk med tanke på å senke kalvingsalderen til 24 måneder. Forutsetningen er selvsagt at dyra skal være like robuste ved kalvingstidspunktet, blant annet med en levendevekt rundt 560 kilo, og melke like mye, sier Kaldahl, som samarbeider med to stipendiater i arbeidet. 

– Vi ser på hvordan fôring kan gi raskere pubertet og dermed raskere drektighet, sier Kaldahl.

JOBB ALLEREDE 

Kaldahls oppgave er å bruke data om avdrått, kraftfôropptak og endringer i kroppsvekt for kyr i første laktasjon i statistiske modeller. Resultatene som Kaldahl finner skal gå inn i grunnlaget for en anbefalt fôringsstrategi for kviger. 

– Det handler jo om å bedre økonomien og soliditeten i norsk melkeproduksjon, sier han. Kaldahl har allerede fått jobb som rådgiver i Tine i Gudbrandsdalen når masteroppgaven er ferdig. 

– Der vil jeg kunne bidra med min kunnskap ut til bøndene, sier han. I forbindelse med studiene ved NMBU har Kaldahl også studert besetningsstyring (herd management) ved Universitetet i København. 

VIKTIG MED HUSDYRFAG OGSÅ 

– Vi legger vekt på at Yara-stipendene også skal motivere studenter som driver viktig og spennende forskning innenfor husdyrfag. Bakgrunnen for Yara-stipendet er et ønske om å frambringe ny kunnskap for å kunne øke matproduksjonen på en bærekraftig måte, og da er husdyrfagene, særlig fôrproduksjon og fôring selvsagt også viktige, sier agronom Tove Sundgren i Yara Norge.